En kvinde med rødt hår, kigger ind i kamera.
Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Lederambitioner: Kvinder drømmer om at skabe trivsel
Forside/ .../ Lederambitioner: Kvinder drømmer om at skabe trivsel

Lederambitioner: Kvinder drømmer om at skabe trivsel

Hver syvende kvindelige lønmodtager går rundt med en leder i maven, mens det for deres mandlige kolleger drejer sig om hver fjerde. Det viser en ny undersøgelse om ligestilling, som Videncenter for God Arbejdslyst netop har præsenteret. Undersøgelsen viser også, at det er vidt forskelligt, hvad der driver kvinder og mænd i deres lederambitioner.
Ikon artikel
Seniorkonsulent
Christian Borrisholt Steen

Af Videncenter for God Arbejdslyst

Kunne du tænke dig at blive leder? Sådan spurgte vi for nylig flere end 1.000 danske mænd og kvinder, der aktuelt er tilknyttet arbejdsmarkedet som lønmodtagere. 14 procent af kvinderne svarer enten ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” på spørgsmålet, hvorimod 22 procent af mændene svarer det samme. Kigger vi nærmere på dem, der svarer, at de ”slet ikke” kunne tænke sig at blive leder, er forskellen mellem kønnene mere markant – henholdsvis 34 procent af kvinderne over for 18 procent af mændene.  

Scor kassen eller skab trivsel

I undersøgelsen har vi også spurgt ind til, hvorfor de lønmodtagere, der går rundt med en lederambition, gerne vil være ledere. I den forbindelse bad vi respondenterne om at prioritere imellem en række forskellige udsagn. 

Her viser det sig, at næsten halvdelen af kvinderne (46 procent) primært er motiveret af et ønske om at skabe trivsel for medarbejderne. Det samme gælder for 30 procent af mændene. Mændene er til gengæld i langt højere grad end kvinderne drevet af et ønske om mere i løn – henholdsvis 25 procent af mændene over for 12 procent af kvinderne. Således viser undersøgelsen, at kvinder i højere grad end mænd, er drevet af lysten til at skabe trivsel og arbejdslyst for medarbejderne, hvor mændene i højere grad er drevet af udsigten til en bedre personlig indtægt.

Mændene mangler opbakning fra arbejdspladsen

Hvis vi ser lidt nærmere på, hvilke barrierer danske lønmodtagere møder på deres vej mod lederdrømmen, kan vi se, at mændene i højere grad end kvinderne har en oplevelse af, at det er arbejdspladsen, der stiller sig i vejen. Således svarer 23 procent af mænd med lederambitioner, at de ”i høj grad” oplever manglende opbakning fra deres arbejdsplads, mens det samme kun gælder for 9 procent af kvinderne. 

Familieliv og lederambition

Et af de – måske – mere overraskende resultater af vores undersøgelse er, at det tilsyneladende i højere grad er mænd end kvinder, der har en oplevelse af, at et lederjob er svært foreneligt med et godt familieliv. Således svarer 55 procent af mændene enten ”i nogen grad”, ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” på spørgsmålet om, hvorvidt deres lederambition er svært foreneligt med et godt familieliv. Omvendt er det 38 procent af kvinder med lederambitioner, der har en oplevelse af, at lederjob og familieliv ikke kan harmonere. 

Flere kvinder og mindre stress

Som tidligere nævnt viser vores undersøgelse, at det i særlig grad er kvinderne, der er drevet af tanken om at kunne gøre en forskel for medarbejderne. Næsten halvdelen af kvinderne siger, at de gerne vil være med til at skabe trivsel for medarbejderne. Derfor er der også god grund til at antage, at hvis flere af disse kvinder overvinder de barrierer, som de oplever for at kunne tage skridtet videre til en lederstilling og faktisk ender med at påtage sig en lederrolle, vil det alt andet lige have en gavnlig indvirkning på trivslen og arbejdslysten rundt omkring på arbejdspladserne. 

I en tid hvor næsten hver fjerde dansker dagligt eller ugentligt har følt sig stresset, og hvor hver sjette lønmodtager angiver lederen som den primære årsag til stress (God Arbejdslyst Indeks 2019), er der god grund til at opmuntre de lønmodtagere, som går rundt med en lederambition, og som har et ønske om at gøre en positiv forskel i medarbejdernes arbejdsliv, til at tage springet ud i lederrollen.