Forside/ Videncenter/ Fagartikler/ Lederens egen arbejdslyst
Forside/ .../ Lederens egen arbejdslyst

Lederens egen arbejdslyst

God Arbejdslyst Indeks 2017 viser, at danske mellemledere generelt har høj arbejdslyst. Den høje arbejdslyst er naturligvis positiv for lederne selv. Men den er også positiv for medarbejderne. Hvis lederen selv er motiveret og har lyst til arbejdet, er det nemmere at skabe rammer for høj arbejdslyst blandt medarbejderne. Undersøgelsen viser dog, at ledelse af ledere er et lidt overset område.
Ikon artikel
Videncenter for God Arbejdslyst

Artiklen er et kapitel fra rapporten ”Når ledelse skaber arbejdslyst, 2017”, s. 47 til 49

Danske mellemledere har ifølge God Arbejdslyst Indeks 2017 en gennemsnitlig arbejdslyst på 78 point på en skal fra 0 til 100. Det er ganske højt. På faktorer som mening, medbestemmelse, mestring, resultater og kolleger scorer lederne i gennemsnit rigtig højt. Lavest er tilfredsheden med deres egen leder og balance. Som det ses af søjlediagrammet nedenfor, har ledere på samtlige faktorer større tilfredshed end deres medarbejdere. Størst er forskellen på medbestemmelse og mestring. Det er nok meget naturligt, at ledere oplever større medbestemmelse end medarbejderne, men det er interessant, at lederne i højere grad end medarbejderne oplever, at de mestrer deres arbejde – at der er match mellem kompetencer og opgaver.

Lederens egen arbejdslyst

LEDERE HAR OGSÅ BRUG FOR LEDELSE

Hvor vigtigt er ledelse egentlig for lederen? Vi kan let antage, at mellemlederen gerne finder svarene selv, sætter retning og er relativt selvkørende. God Arbejdslyst Indeks 2017 viser imidlertid, at der er potentiale i at arbejde målrettet med ledelse af mellemledere, hvis deres arbejdslyst skal højnes. Temperaturmæssigt er faktoren ledelse nemlig den blandt de syv målte faktorer, der ligger anden lavest. Mellemlederne oplever altså mindre tilfredshed med den ledelse, de udsættes for, end de gør med de fleste andre faktorer. Samtidig er ledelse en af de faktorer, der har størst effekt på ledernes arbejdslyst. At opleve god ledelse er altså meget vigtigt for mellemledernes trivsel, men tilfredsheden med den ledelse, de oplever, er ikke i top.

Mellemledere står ofte i et krydspres mellem medarbejdernes forventninger og topledelsens forventninger. Og måske bliver de ikke i tilstrækkelig grad ledt i det dilemma. Michael Andersen siger: ”Mellemledere er jo faktisk også medarbejdere. Og der ligger en hel del frustration i mellemledergruppen. Det er et totalt overset omsorgsområde. Medarbejderne forventer, at de leverer. Toplederne over dem forventer, at de leverer. Men hvem tager sig af mellemlederne? Hvem drager omsorg for dem? Hvem gør dem skarpe? Der skal stor robusthed til at modstå det pres, der er ovenfra og nedefra”.
 

Det giver mig først og fremmest god arbejdslyst at være med til at drive og udvikle en organisation, der målrettet søger at omsætte vores positive livs- og menneskesyn. I min hverdag motiveres jeg af at have indflydelse på mennesker gennem min daglige ledelse og på organisationen gennem beslutningsprocesser. Stor frihed giver god arbejdslyst.

Kvindelig leder, 52 år