Videncenter for God Arbejdslyst

I Videncenter for God Arbejdslyst undersøger og analyserer vi arbejdslivet for at blive klogere på, hvad der skaber arbejdslyst, og hvad vi kan gøre for at forbedre den.


Vi kortlægger løbende danskernes arbejdslyst i God Arbejdslyst Indeks. Herudover laver vi en række andre undersøgelser og publikationer om, hvad der giver arbejdslivet mening, hvordan ledelse påvirker arbejdslysten og meget mere.

Vi har siden 2015 bedt flere end 40.000 repræsentativt udvalgte, danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv og arbejdsplads. Alle vores undersøgelser er baseret på videnskabelig metode og står på et solidt og gennemvalideret modelværk.

Som et videncenter, der har til formål at tilvejebringe ny og væsentlig viden om forhold af betydning for danskernes trivsel og arbejdslyst, er vi desuden involveret i flere, store forskningsprojekter med netop dette fokus.

Videncentrets vidensproduktion har til formål at sikre det vidensmæssige fundament for Krifas mission om god arbejdslyst. Jo mere viden vi har om arbejdslivet, jo større er mulighederne for at udvikle og forbedre arbejdslysten.

Vi er altid åbne for input og kommentarer til vores vidensarbejde. Vi ønsker også samarbejde med andre, der er optaget af, hvad der driver trivsel og god arbejdslyst for mennesker. Du er meget velkommen til at kontakte os på videncenter@krifa.dk.

Hvem er vi

Videncenter for God Arbejdslyst er et lille, dedikeret team. Vi har forskellige baggrunde uddannelses- og erfaringsmæssigt, men fælles for os er, at vi alle brænder for at producere viden, der skaber arbejdslyst!

Helle Stenbro

HELLE STENBRO

Seniorkonsulent og koordinator, cand.mag. i dansk og religionsvidenskab, specialpædagog. Personalestyrelsens uddannelse af ledere i staten, Beskæftigelsesministeriets interne lederuddannelse samt masterfag i offentlig ledelse (MPA), herunder bl.a. Det Personlige Lederskab.

hso@krifa.dk

Christian Borrisholt Steen

CHRISTIAN BORRISHOLT STEEN

Seniorkonsulent, cand.mag i Samfundsfag og Psykologi. Bachelor i Samfundsfag, Politik og Offentlig Administration. Master i Etik og Værdier i Organisationer (MEVO).

chs@krifa.dk

Rebekka Bøgelund

REBEKKA BØGELUND

Seniorkonsulent, bachelor i kommunikation, master i psykologi og master i Cross Media Communiations

rebb@krifa.dk

Julie Nørgaard

JULIE NØRGAARD

Ph.d.-stipendiat ved Videncenter for God Arbejdslyst/Aalborg Universitet, cand.mag. i dansk og filosofi.

juln@krifa.dk

Mathias Lilleøre-Jensen

MATHIAS LILLEØRE-JENSEN

Studentermedarbejder, stud.scient.pol.

mslj@krifa.dk


Videncenteret er vidensfundamentet for Krifas mission

Krifa har en mission om at skabe arbejdslyst for medarbejdere, medlemmer og i samfundet. Vi brænder for at være med til at løfte arbejdslysten i Danmark. For at kunne det, er det vigtigt at have viden om, hvad der driver arbejdslysten, og hvordan det står til med arbejdslysten i Danmark.

For at lykkes i missionen er det afgørende at have en både solid og valid viden om, hvad der hæmmer og fremmer danskernes arbejdslyst. Og for at sikre dette videngrundlag har vi etableret Videncenter for God Arbejdslyst.

Videncenter for God Arbejdslyst:

  • lægger det vidensmæssige fundament for Krifas mission om at fremme god arbejdslyst for medarbejdere, medlemmer og samfund
  • spiller en afgørende rolle i at sikre troværdighed og legitimitet omkring missionen og i at skabe bevægelse og effekt i form af reelt oplevet arbejdslyst.


Modtag nyheder

Følg med ved at skrive dig på vores mailliste - og få samtidig mulighed for at deltage i fx events med spændende eksperter, der har bidraget med viden og cases til vores undersøgelser.