Balance - Harmoni eller hamsterhjul?

Balance - harmoni eller hamsterhjul

God Arbejdslyst Indeks 11 tager temperaturen på danskernes oplevelse af balance i arbejdslivet og måler samtidig forskellige dimensioner af balance og deres effekt på arbejdslysten.

Balance i tre dimensioner

På baggrund af en større, repræsentativ undersøgelse blandt 2.000 lønmodtagere dokumenterer vi i rapporten ”Balance – harmoni eller hamsterhjul”, at balance består af tre dimensioner, som alle har en direkte effekt på arbejdslysten.

Dimensionen ”Forståelse og fleksibilitet”, der handler om at blive mødt med forståelse fra både arbejdsplads og privatliv, har den største effekt på arbejdslysten, mens to andre dimensioner, som handler om ”Opgavestyring” og ”Forventninger” har en mere moderat effekt på arbejdslysten.

Når medarbejderne kan se, at lederen går tidligt om onsdagen, fordi han skal til svømning med den mindste, så bliver det også mere legitimt for medarbejderne at benytte sig af muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsugen

- Camilla Kruse, People- & Purpose Leader, Deloitte

Linedans med Covid19 

Det ville være underligt at dykke ned i en forståelse af danskernes balance mellem arbejdsliv og privatliv uden samtidig at interessere sig for, hvilken betydning corona-pandemien har haft for vores oplevelse af balance i livet. Så det har vi naturligvis også undersøgt i rapporten her.

Corona har for os fungeret som et forstørrelsesglas for nogle af de grundlæggende brydninger mellem det professionelle og det personlige, som har været undervejs over en længere årrække, og er forstærket af digitale mediers mellemkomst.

- Stine Lomborg, lektor, Københavns Universitet

En rapport med meget mere end tal

Vores rapport består ikke kun af tal, men også af en række perspektiver fra forskere, ledere og praktikere, der øser ud af deres viden og erfaring og derved kan give dig nye faglige og personlige kompetencer med henblik på at opnå en bedre balance i livet i al almindelighed og i arbejdslivet i særdeleshed. Du kan blandt andet blive klogere på, hvordan man hos revisionsgiganten Deloitte arbejder med den gode balance – herunder med mere fleksible arbejdsformer og med forskellige muligheder for at skrue op og ned for arbejdstempoet. 

I rapporten kan du også læse om, hvordan man hos konsulenthuset Bornerups tog konsekvensen af nedlukning og hjemmearbejde, droppede det store kontor og satte medarbejderne fri til i højere grad at arbejde, hvor de har lyst. Endelig fortæller Stine Lomborg, lektor, ph.d. og forsker ved Københavns Universitet, med afsæt i nyeste forskning om, hvordan digitale medier griber ind i både arbejdsliv og privatliv og derved udfordrer vores oplevelse af balance.