Det gode seniorarbejdsliv

Et styrket fokus på seniorerne kan få dem til at blive længere

Hver tredje seniormedarbejder vil gerne blive på arbejdsmarkedet - selv efter de har opnået ret til at gå på pension. Og arbejdspladserne kan selv gøre noget for at skubbe i den positive retning.

Arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft. Og virksomheder over hele landet har svært ved at tiltrække de nødvendige medarbejdere. Derfor har Videncenter for god arbejdslyst sammen med Epinion sat sig for at undersøge, om og hvordan seniorerne kan være en del af løsningen.

Vi har spurgt godt 1000 repræsentativt udvalgte seniorer om, hvad der i deres øjne gør et attraktivt arbejdsliv. Deres svar kan inspirere offentlige såvel som private arbejdspladser til konkrete indsatser.

Analysen stiller skarpt på følgende spørgsmål:

  • Hvad kan få seniorerne til at ønske at blive længere?
  • Hvad bekymrer de sig særligt om?
  • Kan seniorpolitikker på arbejdspladsen gøre en positiv forskel?
  • Hvilke fordomme støder seniorerne på?
  • Og hvordan ser de på fx kvoteordninger?

Læs mere

Download analyserapporten kvit og frit – eller få en kortere version af undersøgelsens vigtigste resultater her nedenfor.