God Arbejdslyst Indeks 2015

God arbejdslyst Indeks 2015 er en kortlægning af, hvad der skaber arbejdsglæde på de danske arbejdspladser.

tilfredshed15

Krifa, Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup har bedt flere end 2500 danske medarbejdere om at vurdere forskellige dimensioner af deres liv og deres arbejdsplads for at forstå, hvad der driver arbejdsglæde. Det giver et unikt indblik i arbejdslysten på det danske arbejdsmarked. 2015 er første gang, Indekset er blevet lavet.

Seks faktorer forklarer arbejdslysten

Temperaturen på danskernes arbejdslyst er relativ høj. På en skala fra 0-100 ligger danskernes samlede arbejdslyst i 2015 på 74.
Indeks 2015 måler danskernes arbejdslyst på seks faktorer. De seks faktorer, som betyder mest for vores arbejdsliv er: mening, ledelse, medbestemmelse, resultater, balance og kollegaer. Det er dog ikke alle disse faktorer, der er lige vigtige for arbejdsglæden. Mening, det at arbejdet i sig selv opleves meningsfyldt – er ifølge indekset det absolut vigtigste for danskerne. Tilsammen forklarer de seks faktorer 71 procent af danskernes arbejdslyst.

Arbejdet vigtigt for generel livsglæde

Indekset viser også, at det er muligt at påvirke danskernes generelle livstilfredshed gennem god arbejdslyst.  Løfter vi en persons arbejdsglæde med ét point, vil personens generelle livstilfredshed også stige betydeligt – og det understreger vigtigheden af, at vi skaber gode arbejdspladser og god arbejdslyst.

Konkret værktøj til bedre arbejdsliv

Med God Arbejdslyst Indeks 2015 har vi et værktøj til udvikling af arbejdslivet. Indekset sætter ord på, hvad der skal være til stede i et godt, meningsfyldt, balanceret arbejdsliv, hvor den enkelte kan udfolde sig. Samtidig kommer indekset med inspiration til, hvordan man helt konkret kan arbejde med at øge hver af de seks faktorer i arbejdslivet. Indekset kan bruges som samtaleværktøj mellem leder og medarbejder med de seks faktorer som tjekliste i et eftersyn af arbejdsglæden.

God Arbejdslyst Indeks 2016

Fremover vil indekset blive lavet hvert år for at følge udviklingen i danskernes arbejdslyst. Lær God Arbejdslyst Indeks 2016 her.