God Arbejdslyst Indeks 2017

For tredje år i træk har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst i samarbejde med Institut for Lykkeforskning bedt knap 3.000 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. Det har givet os et stort kendskab til, hvad der driver arbejdslysten på de danske arbejdspladser og et unikt indblik i, hvad der skal til, for at skabe endnu mere arbejdslyst på arbejdsmarkedet.


God arbejdslyst indeks 2017

Det skal give mening

For tredje år i træk er mening den faktor, der har størst effekt på danskernes arbejdslyst. Således viser God Arbejdslyst Indeks 2017 – måske lidt overraskende -, at oplevelsen af mening har fire gange så stor betydning for den samlede oplevelse af arbejdslyst, som eksempelvis oplevelsen af at være omgivet af gode kollegaer.

Nyt i 2017

I takt med at vi oparbejder stadig mere viden om, hvad der bidrager til god arbejdslyst på danske arbejdspladser, udvikler vi indekset år for år. I God Arbejdslyst Indeks 2017 har vi undersøgt, om indførelsen af en 30 timers arbejdsuge vil bidrage til større arbejdslyst. Endvidere har vi undersøgt, hvad deltagelse i frivilligt arbejde betyder for arbejdslysten, hvad transporttid og transportform til og fra arbejde og oplevelsen af stress betyder for arbejdslysten. Endelig har vi også, for første gang, taget temperaturen på arbejdslysten på ledelsesgangen.

Ledere er også mennesker

For lederne er det i særlig grad en oplevelse af at lykkes som menneske gennem arbejdet, og en oplevelse af stolthed ved arbejdet, der bidrager til mening og god arbejdslyst. Ser vi på kvindelige og mandlige ledere, er der tydelige forskelle på, hvad der driver arbejdslysten. Fx har oplevelsen af at have medbestemmelse en større betydning for kvinder, mens mænd i højere grad lægger vægt på god ledelse og på at have en god leder over sig.

Seniorer er de mest motiverede

Der er god grund til at passe godt på seniorerne på arbejdsmarkedet. Det viser sig nemlig, at seniorerne er den gruppe, der oplever størst arbejdslyst og finder størst motivation i arbejdet. Seniorernes oplevelse af motivation hænger i særlig grad sammen med en oplevelse af, at ens arbejde giver mening, at man føler, at man mestrer sit job, og at man har balance mellem arbejde og fritidsliv.
Sammen rykker vi grænserne for god arbejdslyst Du kan finde mange flere tal, vinkler og tendenser i rapporten God Arbejdslyst Indeks 2017. Vi har fx også kigget i krystalkuglen og kommer med bud på, hvad der vil kendetegne fremtidens arbejdsmarked. For det er vores forestillinger om fremtiden, der er med til at forme vores adfærd i dag og vores muligheder