God Arbejdslyst Indeks 2018

For fjerde år i træk har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst spurgt mere end 2.000 danske lønmodtagere om forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. I år har vi særligt sat fokus på danskernes oplevelse af at kunne mestre deres arbejde – og hvad det betyder for arbejdslysten.

Mestring handler om andet og mere end om at kunne udføre de konkrete arbejdsopgaver, der kræves af os i vores arbejde. I vores undersøgelse peger vi på tre forskellige dimensioner af mestring:

Dimensioner af mening

God Arbejdslyst Indeks 2018

Vi er gode til vores arbejde

Vi danskere scorer hele 84 point på en skala fra 0 til 100, når vi skal vurdere, hvor gode vi selv mener vi er til vores arbejde. Samtidig siger hele 58 procent af de adspurgte i vores undersøgelse, at det er meget vigtigt at være god til sit arbejde. Tæller vi alle dem, der har svaret vigtigt med også, er det hele 99 procent af respondenterne, der mener, at det er vigtigt at være god til sit arbejde. Det står altså ret godt til med vores faglige mestring, når vi selv skal sige det.

Vi er udfordret på den personlige mestring

Vi går på arbejde som hele mennesker, og vores mestring afhænger således ikke kun af vores faglige mestring, men også af vores psykiske ressourcer og personlige mestring. Vores undersøgelse tyder på, at vi har en tendens til at vende blikket indad og bebrejde os selv, når vi ikke lykkes i vores arbejde.

Danskerne er sociale væsener

De færreste af os tjekker ind på en øde ø, når vi går på arbejde. De fleste af os indgår i relationer med andre, når vi går på arbejde. Derfor afhænger vores mestring også af vores evne til at indgå i relationer med kolleger, ledere, kunder og andre samarbejdspartnere. Vores undersøgelse viser, at langt de fleste af os føler os godt rustet til at indgå i sociale relationer på arbejdspladsen. Således svarer næsten 73 procent, at de enten i meget høj grad eller i høj grad føler sig rustet til at indgå i sociale relationer på arbejdspladsen.