Ny rapport: Kolleger - en vigtig brik i din arbejdslyst

Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst

For sjette år i træk har Videncenter for God Arbejdslyst bedt mere end 3.000 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. I denne undersøgelse og tilhørende rapport har vi sat særligt fokus på kollegernes betydning for den enkeltes trivsel og arbejdslyst. Det har givet os et unikt indblik i forskellige perspektiver på arbejdsfællesskabet og dets betydning for arbejdslysten.


Flere perspektiver på det gode kollegaskab

Formålet med undersøgelsen og den tilhørende rapport er at give et mere nuanceret billede af, hvordan det står til med de arbejdsfællesskaber, som vi danskere indgår i, når vi går på arbejde. Derudover er formålet også at udfolde relevante perspektiver på det gode kollegaskab set i en arbejdslivssammenhæng. Fokus er i den forbindelse på perspektiver, som kan inspirere og skabe refleksion blandt ledere og medarbejdere i det fælles arbejde med at skabe en god arbejdsplads med godt kollegaskab, større trivsel og bedre arbejdslyst.

I rapporten får du blandt andet viden om:

  • Danskernes generelle oplevelse af arbejdslyst og af det kollegiale arbejdsfællesskab
  • Tre vigtige ingredienser i det gode arbejdsfællesskab
  • Hvilke roller danskerne tildeler sig selv og kollegerne i arbejdsfællesskabet
  • Hvilken betydning kollegerne har for den enkeltes oplevelse af at være effektiv på arbejdet
  • Hvilken betydning kollegerne har for den enkeltes oplevelse af at kunne levere gode resultater
  • Hvilken betydning kollegerne har for den enkeltes oplevelse af at kunne mestre sit arbejde
  • Hvem danskerne mener bærer ansvaret for, at man trives på sit arbejde
  • Hvorfor hver sjette af os ville fyre én eller flere af vores kolleger, hvis vi havde beføjelsen til det