Lav arbejdslyst - størst potentiale

Lav arbejdslyst – størst potentiale

Arbejdslysten i Danmark er høj, men der er en gruppe, der halter bagefter med en særligt lav arbejdslyst. Det er synd – for såvel den enkelte som for samfundet.
Denne fjerde forskningsrapport af Videncenter for God Arbejdslyst og Kraka Advisory dokumenterer et enormt samfundsøkonomisk potentiale i at løfte arbejdslysten hos den gruppe af lønmodtagere, der trives allerdårligst.

Vi stiller skarpt på dem, der har det sværest

Med denne rapport stiller vi skarpt på dem, der har den laveste arbejdslyst i det danske samfund. Vi viser de samfundsøkonomiske gevinster ved at hjælpe gruppen med den laveste arbejdslyst til en bedre trivsel. Samtidig dykker vi ned i de faktorer, som har størst betydning for arbejdslysten – og vi undersøger, hvor man skal sætte ind, hvis man vil øge arbejdslysten for bundgruppen og beregner det økonomiske potentiale heri.

Det samfundsøkonomiske potentiale er enormt!

Flere end 227.000 ansatte på det danske arbejdsmarked er udfordrede på deres arbejdslyst. Vores beregninger viser en potentiel årlig samfundsgevinst på 38,5 mia. kr. ved at løfte arbejdslysten for denne gruppe til det gennemsnitlige niveau i befolkningen.

Konkret ser vi her på…

  • Produktivitetsgevinsten målt ved virksomhedernes bundlinje
  • Gevinsten ved senere tilbagetrækning
  • Gevinsten ved lavere sundhedsudgifter

Rapporten udfolder desuden viden om:

  • Hvem der har den laveste arbejdslyst
  • Mobilitet i arbejdslyst over tid
  • Hvilke af de syv arbejdslystfaktorer der har størst betydning for gruppen med den laveste arbejdslyst
  • Vores anbefalinger til, hvordan arbejdslysten kan øges for gruppen med den laveste arbejdslystgruppen med den laveste arbejdslyst

Værdien af god arbejdslyst

Rapporten Lav arbejdslyst – størst potentiale (2022) er den fjerde i et længevarende forskningssamarbejde mellem Videncenter for God Arbejdslyst og Kraka Advisory. I den første rapport i samarbejdet, Trivsel betaler sig – en undersøgelse om værdien af god arbejdslyst (2019), fandt vi værdien af arbejdslyst for den enkelte ansatte. I den anden rapport, Arbejdslyst giver bonus på bundlinjen (2021), fandt vi værdien for virksomhederne. I den tredje rapport, Arbejdslyst gør Samfundet rigere (2022), undersøgte vi gevinsterne for samfundsøkonomien og de offentlige finanser.

Læs mere

Download rapporten kvit og frit – eller få en kortere opsummering af rapportens vigtigste resultater i vores Executive Summary.