Person står på stor sten klar til at mestre næste udfordring i de høje bjerge

Mestring – pres eller potentiale

God Arbejdslyst Indeks 10 tager temperaturen på danskernes oplevelse af at kunne mestre deres arbejdsliv. Siden 2015 har vi spurgt mere end 30.000 danskere om, hvad der betyder noget for deres arbejdsliv. En vigtig faktor er mestring. Denne faktor kigger vi nærmere på i denne rapport.

Tre dimensioner af mestring 

I denne rapport nærstuderer Videncenter for God Arbejdslyst faktoren mestring og de tre underdimensioner af mestring - nemlig faglig mestring, personlig mestring og social mestring. Dermed får du perspektiver på, hvordan du som leder og medarbejder kan opleve mestring i arbejdet. Ligeledes dykker rapporten ned i, hvad du selv kan gøre, og hvad nærmeste leder kan gøre for at øge din mestringsevne og dermed din arbejdslyst. Ønsket er at få mestring på dagsordenen i alle organisationer.

I Kvadrat er medarbejderudvikling ikke kun, at man skal på kursus i dette eller hint, men at man faktisk lærer meget af at løse udfordrende opgaver i virksomheden.

- Jannie Højer, People Development Director, Kvadrat

Du skal mestre dit arbejdsliv

Vi kan dokumentere, at det betyder noget for vores trivsel, når vi mestrer vores arbejdsliv. Når du oplever at mestre, så har du en følelse af, at du behersker de udfordringer, du møder i løbet af din arbejdsdag. Derfor er det vigtigt for din arbejdslyst, at dine arbejdsopgaver passer til dine kompetencer, og at du har mulighed for at udvikle dig fagligt, personligt og sammen med andre. 
 

Hvis vi eksempelvis savner gode, støttende sociale relationer på arbejdspladsen eller oplever, at vi bliver forhindret i at bruge vores kompetencer og udvikle os fagligt, vil det øge risikoen for stress og mistrivsel.

- Bobby (Robert) Zachariae, professor, psykolog, dr.med., Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Præstation men ikke overpræstation

Mestring kan være et pres, hvis vi føler, at vi skal overpræstere, at vi hele tiden skal være bedre end kollegerne, eller at vi simpelthen ikke har tiltro til egne evner. Som mennesker har vi et stort potentiale, men vi har også begrænsede ressourcer. Det fordrer balance mellem den sunde præstation og den mere usunde overpræstation.

En rapport med meget mere end tal

Ét er undersøgelse, noget andet er, hvordan det opleves derude – i den virkelige verden. Vores rapport består derfor ikke kun af tal, men også af en masse perspektiver fra ledere, praktikere og forskere, der kan inspirere dig og give dig nye faglige og personlige færdigheder. 
Du bliver klogere på, at barsel også kan være kompetenceudvikling, og at KNUS ikke kun er en omfavnelse men også et nyt koncept til kollegial udvikling?

Det er en anden type medarbejdere, der kommer tilbage, når de kommer retur fra barsel. De har en større forståelse for deres kollegers livssituationer. De kan bedre prioritere deres tid, og de indgår i relationer på nye måder

- Mikala Larsen, head of HR i Nestlé Nordic

Live-event om rapporten

Her kan du se en optagelse af vores event fra lanceringen af rapporten ”Mestring – pres eller potentiale”. Du kan møde en række spændende eksperter og praktikere, som sammen med os sætter endnu flere perspektiver på rapportens emne.

Mød blandt andre: 

Mikala Larsen, HR-direktør, Nestlé
Louise Orbesen, ejer og stifter, Leading Humans
Kent Højlund, direktør, Pingala