RAPPORT: Trivsel betaler sig

Undersøgelse opgør for første gang værdien af god arbejdslyst i kroner og øre: Trivsel på jobbet betaler sig!


Virksomhederne kan få betydelige gevinster ud af at investere i arbejdslysten. Det dokumenterer tænketanken Kraka og Krifas Videncenter for God Arbejdslyst med en ny rapport. Rapporten bygger på en unik undersøgelse afviklet gennem Danmarks Statistik blandt 4500 danske lønmodtagere – og den bidrager med helt ny viden om vigtigheden af god arbejdslyst på det danske arbejdsmarked.

Download rapporten - kvit og frit - og bliv klogere på: 

  • Hvad god arbejdslyst er værd for danske lønmodtagere – i kroner og øre
  • Sammenhængen mellem god arbejdslyst, sygefravær og helbred
  • Hvad arbejdslyst betyder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Værdien af mening, mestring og balance i arbejdslivet

Eller start med at kaste et blik på vores Executive Summary, der kort opsummerer undersøgelsens centrale resultater.