Forside/ Videncenter/ Rapporter og analyser/ Mening i arbejdslivet
Forside/ .../ Mening i arbejdslivet

Mening i arbejdslivet 2016

Krifa har sammen med Konsulenthuset Wice og TNS Gallup gennemført en omfattende faktoranalyse, der nærmere belyser hvilke dimensioner mening i arbejdslivet består af og hvordan mening bidrager til den gode arbejdslyst for medarbejderne på danske arbejdspladser

Undersøgelsen peger på fire forskellige dimensioner af mening:

Den større mening, der handler om, at man motiveres af at gøre en forskel for andre og af at kunne se et større formål med ens arbejde.

Den kollegiale mening, der handler om, at man motiveres af at arbejde sammen med andre om i fællesskab at løse arbejdsopgaverne.

Den indre mening, der handler om, at man motiveres af fagligt interessante opgaver og oplevelsen af at lykkes som menneske.

Den organisatoriske mening, der handler om, at man kan se meningen i de beslutninger, der træffes på arbejdspladsen.

Det er den indre mening og den større mening, der har den største effekt på oplevelsen af mening i arbejdslivet og på den generelle oplevelse af god arbejdslyst.

Undersøgelsen peger også på, at medarbejdere på mindre arbejdspladser oplever mere indre mening end medarbejdere på store arbejdspladser. Samtidig oplever offentligt ansatte mere indre mening end ansatte i den private sektor. Det er også blandt de offentligt ansatte vi oftest finder dem, der oplever, at deres arbejde bidrager til et større formål.