Tillidsrepræsentanten

Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kollegaer og arbejder for gode forhold på arbejdspladsen fx i form af dialog med ledelsen og løn- og overenskomst spørgsmål.

Kan du blive tillidsrepræsentant?

  1. Der skal være en overenskomst på din arbejdsplads

  2. Du skal opfylde betingelserne for tillidsrepræsentanten, som beskrevet i overenskomsten 

    Er du medlem af den fagforening, der har tegnet overenskomsten? Mange overenskomster har nemlig en bestemmelse om, at du skal være medlem af den fagforening, der har forhandlet overenskomsten for at kunne stille op som tillidsrepræsentant 

    Hvis overenskomsten ikke har det forbehold (altså at du er medlem af en bestemt fagforening), vil du kunne stille op som tillidsrepræsentant– uanset hvilken fagforening du er medlem af.

Drømmer du om at blive tillidsrepræsentant?

Så brug os!  

Vi kan nemlig hjælpe dig med, hvad der konkret gælder for dig ud fra din ansættelseskontrakt.  

Kontakt os

Hvad skal du lave som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant har du mange opgaver: 

Du bliver sparringspartner for dine kollegaer, når der er både store og små problemer på arbejdspladsen: hvad der skal gøres og hvornår skal lederen, arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante kollegaer inddrages. 

Du bliver dine kollegaers repræsentant overfor ledelsen fx ved at deltage i medarbejdersamtaler om fx advarsler eller opsigelser eller ved at hjælpe med de gode arbejdsforhold. 

Du får et godt kendskab til den gældende overenskomst og kan hjælpe med fortolkningerne af reglerne til gavn for dine kollegaer.

Du er særligt beskyttet som tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant kan du komme til at stå i en udsat og sårbar situation, fordi du skal hjælpe med at løse konflikter og evt. italesætte negative forhold overfor ledelsen. 

Derfor er tillidsrepræsentanten særligt beskyttet mod opsigelse.  

Er du tillidsrepræsentant og bliver du sagt op? Så har du ofte krav på et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side. 

Kontakt os, hvis du bliver fyret – så hjælper vi dig med at tjekke, om opsigelsen er indenfor reglerne.

Kan der vælges en tillidsrepræsentant på min arbejdsplads, hvis der ikke er en overenskomst?

I kan ikke vælge en tillidsrepræsentant, hvis der ikke er en overenskomst på arbejdspladsen. Men det betyder ikke, at I ikke kan vælge en til at repræsentere medarbejdergruppen overfor ledelsen. 

I kan nemlig vælge at udnævne en talsperson.

Hvad er en talsperson?

Talspersonen er næsten det samme som en tillidsrepræsentant, men har ikke den samme beskyttelse - fordi der ikke er en overenskomst. 
 
Som talsmand er man ”budbringer”: enten i en konkret situation eller hvis der dukker noget op, som skal siges til/vendes med ledelsen. På den måde varetager talspersonen sine kollegers interesser over for ledelsen.

Er du blevet valgt som talsperson?

Vi opfordrer til, at du får aftalt og skrevet ind i dit ansættelsesbevis, at du er valgt som talsperson, og at du har et længere varsel, hvis din arbejdsgiver på et tidspunkt skal opsige dig.