Tillidshverv

Som tillidsvalgt er du talsperson for dine kollegaer, du arbejder for gode forhold på din arbejdsplads og du hjælper med løn- og overenskomst spørgsmål. Lad os hjælpe dig med at styrke dialogen og trivslen på arbejdspladsen.


At have et tillidshverv

Vil du tage aktivt del i trivslen i din afdeling, være med til at påvirke din og dine kollegaers hverdag, og være en betroet kollega der kan hjælpe, når det er svært? Det bare nogle af de ting, du beskæftiger dig med som enten arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, som er to tillidshverv,  du kan stille op til eller blive valgt til på din arbejdsplads.

Tillidshverv


Tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant bliver valgt af sine kollegaer, fordi de har tillid til personen og til at han/hun kan løfte opgaven som bindeled og talsperson mellem kollegaer og ledelsen.

Hvad laver du som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant har du en række opgaver:

  • Du vil få information om væsentlige forhold i virksomheden fra din leder, så du kan medvirke til, at f.eks. en omstrukturering kommer til at ske så godt som muligt.
  • Du er sparringspartner for dine kollegaer. Du kan være den, de går til, når der er både store og små problemer på arbejdspladsen. Din opgave er, at snakke med din kollega om, hvad der skal gøres og hvornår lederen, jeres arbejdsmiljørepræsentant eller andre relevante skal inddrages.
  • Du kan medvirke i medarbejdersamtaler om f. eks. advarsler eller opsigelser.
  • Som tillidsrepræsentant er du med til at sikre rolige og gode arbejdsforhold, og du bør altid forsøge at skabe samarbejde og en konstruktiv dialog på din arbejdsplads.
  • Du er inde i, hvad der står i jeres overenskomst og hjælper dine kollegaer med at forså reglerne i denne.

Hvordan vælges du som tillidsrepræsentant?

Du kan stille op til at blive valgt som tillidsrepræsentant. Hvordan man i din virksomhed bliver valgt, står i overenskomsten. Det kan nemlig være forskelligt, hvad der gælder. Oftest foregår det dog ved en afstemning blandt kollegaerne.

I mange af de landsdækkende overenskomster er der krav om, at du skal være medlem af den fagforening, der har forhandlet overenskomsten, for at stille op som tillidsrepræsentant.
Der er dog rigtig mange overenskomster, der ikke har det krav, og så kan du stille op uanset, hvilken fagforening du er medlem af.

Det er en overenskomst, der bestemmer, at en arbejdsplads har ret til en tillidsrepræsentant. Der skal altså være en overenskomst, der hvor du arbejder, for at du kan blive valgt som tillidsrepræsentant.

Kontakt os

Vi kan vejlede om, hvad der gælder konkret for dig. Så find din kontrakt, se hvilken overenskomst, du er ansat under og kontakt os - så hjælper vi dig.

Hvordan er du beskyttet som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant er du nogle gange i en udsat og sårbar situation, fordi du skal medvirke til at løse konflikter og evt. italesætte negative forhold overfor ledelsen.
Derfor er tillidsrepræsentanten særligt beskyttet mod opsigelse. Er du tillidsrepræsentant og bliver du sagt op, så har du typisk krav på et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side.

Bliver du sagt op, så kontakt os – så kan vi vurdere om din opsigelse er i orden.


Talsmand

Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, så kan du vælges som talsmand. Det er næsten det samme som en tillidsrepræsentant, men du har ikke den samme beskyttelse, fordi der ikke er en overenskomst.

Som talsmand er du ”budbringer”, enten i en konkret situation, eller hver gang der dukker noget op, som skal siges til/vendes med ledelsen. På den måde varetager du dine kollegers interesser over for ledelsen.

Vi opfordrer altid til, at du får aftalt og skrevet ind i dit ansættelsesbevis, at du er valgt som talsmand, og at du har et længere varsel, hvis din arbejdsgiver på et tidspunkt skal opsige dig.

Arbejdsmiljørepræsentant

Alt omkring det at være arbejdsmiljørepræsentant er bestemt i Arbejdsmiljøloven, som du kan finde her.

Du kan stille op og blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant, uanset hvilken fagforening du er medlem af.

Læs om reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant.