Stiftelsen: Da en vestjysk idé blev til virkelighed

Den 10. marts 1899 stiftede pastor Adolph Lauritz Hansen fra Nørre Nissum Kristeligt Dansk Fællesforbund, som vi i dag kender som Kristelig Fagbevægelse.

Kristeligt Dansk Fællesforbund blev stiftet, fordi man havde problemer med de socialistiske fagforeninger. Problemerne var især:

  • den tiltagende kamp mellem arbejdsgivere og lønmodtagere med brug af strejker og lockout.
  • den hårde tvang imod dem, der af samvittighedsgrunde ikke ville være aktive i klassekampen. 
  • den kristendomsfjendske holdning, der prægede de socialistiske fagforeninger.

Man fandt det unaturligt, at arbejdsgivere og lønmodtagere skulle være i strid med hinanden på arbejdsmarkedet, når de i stedet kunne arbejde sammen – med basis i det kristne livs- og menneskesyn.
Formålet med Kristeligt Dansk Fællesforbund var at skabe et alternativ til klassekampen ved at oprette overenskomster uden mulighed for at bruge strejke og lockout. Uoverensstemmelser skulle så vidt muligt løses ved forhandlinger, og hvis det ikke var muligt, skulle uenigheden afgøres ved en voldgift.
Kristeligt Dansk Fællesforbund var i opposition til de socialistiske fagbevægelser, men hentede ikke inspiration til sit ideologiske ståsted hos de borgerlige partier. Udgangspunktet var alene de kristne værdier.

Grundprincipperne

De grundprincipper, som man vedtog i 1899, er stadig gældende for Krifa i dag, nemlig at

  • lægge kristendommens krav til grund for hele sin virksomhed
  • hævde al samvittighedsfrihed og modarbejde organisationstvang
  • arbejde for tvungen voldgift
  • Ikke stille sig i noget politisk partis tjeneste.

Citater fra de første vedtægter for Kristeligt Dansk Fællesforbund

Vigtige årstal i Krifas historie

1899
Kristeligt Dansk Fællesforbund stiftes - forløberen for Krifa
1929 Kristelig A-kasse stiftes
1931 Kristelig Fagforening stiftes
1966 Vinder sag ved Højesteret om, at eksklusivaftaler er ulovlige inden for det offentlige
1969 Kristelig Funktionær-Organisation stiftes
1981 Vinder sag ved Østre Landsret om, at a-kasse-anciennitet følger med ved overflytning til eller fra
Kristelig A-kasse
1983 Hovedkontoret i Randers bliver taget i brug
1992 Det samlede medlemstal i fagforeningerne og a-kassen runder 100.000
1999 Fusion mellem Kristelig Fagforening og Kristelig Funktionær-Organisation til Kristelig Fagforening
2002 Kristelig A-kasse bliver også for selvstændige
2006 Vinder sag ved Menneskerettighedsdomstolen om, at eksklusivaftaler er ulovlige
2012 Kristelig Fagbevægelse bliver 4. største fagbevægelse i Danmark

 

Læs mere om Krifas historie: