Søren Fibiger Olesen

Krifa-formand: Et oldnordisk forslag fra SF

Der skal stadig ikke gives skattefordele udelukkende til medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger. SF foreslog ellers torsdag at tage fradragsretten fra alle andre fagforeninger end dem. Et bagstræberisk forslag, mener Krifas formand, Søren Fibiger Olesen.

Fradraget for fagforeningskontingent er ikke og skal ikke være forbeholdt nogle fagforeningsmedlemmer frem for andre. Det signal sendte et stort politisk flertal torsdag, da Folketinget tog stilling til, om medlemmer uden for Fagbevægelsens Hovedorganisation skal fratages deres skattefordel.

Et beslutningsforslag, som SF’s Karsten Hønge har fremsat, og som skulle gøre det dyrere at stå i andre fagforeninger end de traditionelle. Men det blev et klart nej fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Alternativet og De Radikale.

  • Det er både rigtigt og vigtigt, at så mange politikere fortsat mener, at ingen fagforeninger er mere rigtige end andre og skal have særlige fordele. Det er et forslag helt uden gang på jord, og som hører fortiden til, siger Krifas formand, Søren Fibiger Olesen.

Mere end et spørgsmål om pris
Det ærgrer ham, at nogle politikere vil give den traditionelle fagbevægelse carte blanche til at forskelsbehandle danske lønmodtagere økonomisk for at få en konkurrencefordel mod anderledestænkende fagforeninger.

  • I Krifa er vi noget andet og mere for vores medlemmer end bare en traditionel fagforening, og jeg håber, rigtig mange ved, at det ikke bare er kontingentet, der er forskellen på fagforeningerne.

Vi opfatter lønmodtagernes arbejdsliv som en vigtig del af deres livskvalitet. I disse år bliver vi nødt til at løfte et samfundsansvar ved at hjælpe med stress, med dårligere ledere og work life balance, siger Søren Fibiger Olesen.

Afstemning:
*Forslaget om at ændre skattefradraget for fagforeningskontingenter blev forkastet. For stemte 12 (EL og SF), imod stemte 64 (DF, V, LA, ALT, RV og KF), hverken for eller imod stemte 27 (S).