Død periode

Krifa: Alle ledere skal have grundlæggende stress-kursus

Hvis vi for alvor skal ændre stresskurven, skal der etableres nationale stresscentre, hvor ledere kan blive klædt på til at forebygge og håndtere stress blandt medarbejdere, mener Krifas formand Søren Fibiger Olesen

Èn ud af 10 lønmodtagere mener ikke, at de ville kunne tale med deres leder, hvis de fik tegn på stress. Det viser en ny undersøgelse, Epinion har lavet for Krifa. Mange svarer blandt andet, at stress viser tegn på svaghed, eller at de ikke er dygtige nok.

- Det er alarmerende mange og et kæmpe problem både for medarbejderen og lederen. Til syvende og sidst har lederne her fejlet i at skabe et sundt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, siger Krifa-formand Søren Fibiger Olesen og fortsætter:

- Det resulterer i, at mange medarbejdere ikke rækker ud, før de bryder helt sammen og ikke kan overskue selv de mindste ting.

Nationale stresscentre

Krifa foreslår, at der etableres nationale stresscentre, hvor landets ledere skal have et grundlæggende kursus i at forebygge og håndtere stress.

- Det er klart, at alle ledere ikke kan have samme forudsætninger, når det kommer til stresshåndtering eller trivsel generelt. Men konsekvenserne ved dårlig ledelse er alt for store til, at det skal være et lotteri, om man havner i et job, der kan gøre en syg, siger Søren Fibiger Olesen.

Formanden anerkender fuldt ud, at det kan være dyrt at forebygge stress. Men han mener heller ikke, at virksomhedsejere eller samfundet har råd til at lade være.

- Stress-sygemeldinger koster og kan sprede sig, fordi kolleger må tage over. Hvis man ser sine medarbejdere som svage, fordi de knækker, så er man selv en dårlig leder, siger Søren Fibiger Olesen.

Stressfond på mindre virksomheder

Krifa foreslår, at der oprettes en stressfond målrettet mindre virksomheder med under 25 ansatte. Stressfonden skal fungere på samme måde som den statslige barselsfond, hvor alle virksomheder, der er omfattet, betaler bidrag i forhold til antal af årsværk i virksomheden. Det vil ruste dem økonomisk til at håndtere og forebygge stress-sygemeldinger, selv om de ikke har en stor HR-afdeling eller midler til at arbejde med trivsel.

Der skal også kunne søges om ansættelse af en vikar for en stress-sygemeldt medarbejder, ligesom puljens midler skal bruges til initiativer, der behandler og forebygger stress – fx psykologhjælp og uddannelse. I dag er det op til hver enkelt virksomhed, hvilken hjælp der tilbydes medarbejderne – hvis nogen overhovedet.

 

Publiceret 21. maj 2021