Krifa: Vil genindfører uddannelsesorlov

Krifa: Genindfør uddannelsesorlov

En opkvalificeringsreform, der skal hjælpe ledige i arbejde, er længe ventet, mener Krifas formand Søren Fibiger Olesen, der peger på genindførelsen af uddannelsesorlov som en del af løsningen

Næsten 50.000 danskere har mistet deres arbejde, siden Corona-pandemien gjorde sit indtog i Danmark i midten af marts. Endnu flere kan potentielt blive ramt, når de økonomiske hjælpepakker inden længe udfases, spår flere eksperter.

Det har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at fremskynde en stor opkvalificeringsreform, som skal hjælpe de mange ledige og klæde arbejdsstyrken på til fremtidens arbejdsmarked. Det er ikke et øjeblik for tidligt, mener Krifas formand Søren Fibiger Olesen, der er begejstret for ministerens fremskyndelse.

- Den stadigt stigende ledighed kalder på handling. Men der var også brug for handling før krisen. Livslang læring er afgørende for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og så hurtigt som arbejdsmarkedet forandrer sig, er der brug for efteruddannelse og opkvalificering gennem hele arbejdslivet, siger Søren Fibiger Olesen.

- Vi skal væk fra midlertidige hjælpepakker og kortsigtede løsninger og i stedet tænke langsigtet. Der er brug for ambitiøse initiativer, der tilgodeser alle danske lønmodtagere uanset arbejdsplads og uddannelsesniveau, fortsætter han.

Brancheskift og opkvalificering
Krifa-formanden mener, at en genindførelse af uddannelsesorloven og ret til to uger om året til gennemførelse af en udviklingsplan skal være med til at styrke de danske lønmodtagere. Krifa har længe været fortaler for ret til efteruddannelse for alle, og derfor glæder det formanden, at De Radikale Venstre også ser et lignende behov.

Helt konkret foreslår Krifa en uddannelsesorlov på op til et halvt år med en ydelse svarende til 80 procent af den maksimale dagpengesats. Det skal være muligt for alle danske lønmodtagere at gøre brug af den, og det skal gælde alle former for efter- og videreuddannelse.

- Gør Peter Hummelgaard denne uddannelsesorlov gældende, vil de mange ufaglærte, der har mistet deres job på grund af Corona-krisen, kunne opkvalificere sig uden at miste deres levegrundlag. Og de faglærte i de hårdest ramte brancher vil have mulighed for at efteruddanne sig til et brancheskift, lyder det fra Søren Fibiger Olesen, der tilføjer, at det både er en her-og-nu-løsning, men også langsigtet.

Hele arbejdslivet
Derudover foreslår Krifa, at arbejdsgiver skal give frihed med løn to arbejdsuger om året til at gennemføre en udviklingsplan, som skal udvikle medarbejderen fagligt, socialt og personligt. Finansieringen skal være efter ferielovens principper, som sikrer medarbejderen retten til at holde fri til udvikling og samtidig giver arbejdsgiveren incitament til at lade medarbejderen gøre dette, fordi lønnen allerede er indbetalt til en udviklingskonto.

- Det handler om at holde sig i gang hele arbejdslivet. Og at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine arbejdsopgaver. At mestre sit arbejde er en af de faktorer, der betyder allermest for danskerne, siger Krifa-formanden.

 

Publiceret den 4. juni 2020