En mand i en blå t-shirt, med gips på armen.

Sygdom

Hvis du som selvstændig bliver syg, kan du få udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Læs mere om det her.


Skulle du gå hen og blive syg, så er du ikke helt overladt til dig selv som selvstændig. Når du driver selvstændig virksomhed, har du nemlig normalt ret til sygedagpenge fra kommunen. Du skal søge om at få udbetalt sygedagpenge via virk.dk.


Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du på grund af sygdom:

  • helt eller delvist ikke er i stand til at arbejde
  • har et indtægtstab.

Som selvstændig eller medhjælpende ægtefælle kan du få udbetalt sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Det er dog muligt for dig at tegne en sygeforsikring for selvstændige, som giver dig ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. sygedag. (NB. Du skal have haft forsikringen i et halvt år, før den kan anvendes)

Delvis sygemelding

Er du sygemeldt, men laver du stadig få opgaver i din virksomhed – f.eks. betaler regninger eller svarer din telefon, vil du blive betragtet som 25 % rask. I det tilfælde vil du kun få udbetalt 75 % at det beløb, du er berettiget til ved fuld sygemelding.

Hvis du arbejder mere end 50 % af det timetal, du har angivet på oplysningsskemaet, at du arbejdede før sygemeldingen, vil du blive betragtet som fuldt raskmeldt, og din sygedagpengesag vil kunne blive stoppet.


Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du har ret til at få sygedagpenge efter 2 uger, hvis du opfylder disse krav.

  • Du har inden for de sidste 12 måneder drevet virksomhed i mindst 6 måneder med mindst 18,5 timer pr. uge.
  • Du har i den seneste måned, før dit sygefravær, drevet virksomhed i mindst 18,5 time pr. uge.

Driver du virksomhed i selskabsform, bliver du, ifølge sygedagpengeloven, set som lønmodtager. Det betyder, at de regler, der gælder for dig, er de samme som for lønmodtagere. Her kan du se mere om sygedagpenge til lønmodtagere.


Hvor meget får jeg?

Kommunen vil beregne, hvor meget du kan få i sygedagpenge på baggrund af din virksomheds overskud i den seneste årsopgørelse. Hvis din virksomhed ikke har haft overskud, kan du som hovedregel ikke få udbetalt sygedagpenge, medmindre du har en sygeforsikring.

Har du ret til sygedagpenge, er den maksimale sats du kan få 4.550 kr. pr uge (2023). Og der skal ikke betales AM-bidrag af beløbet.


Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan som hovedregel få sygedagpenge i 22 uger. Perioden kan dog nogle gange forlænges. Det kan du læse mere om her.


Hvornår skal jeg anmelde sygdommen?

For at få ret til sygedagpenge, skal du anmelde din sygdom på virk.dk, gennem det der hedder Nem Refusion. Det skal du gøre:

  • Senest 3 uger efter din første fraværsdag.
  • Har du en sygeforsikring, skal dit fravær dog være anmeldt 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag, alt efter hvad din forsikring siger.

Klik her for at anmelde sygdom på virk.dk

Brug for en sparringspartner?

I Krifa Selvstændige tilbyder vi at være din faste sparringspartner. Hvis du har brug for hjælp eller vejledning i forhold til din virksomhed, er vi altid kun et opkald væk.