Befordringstilskud

Du har mulighed for at få befordringsgodtgørelse, når du deltager i fx praktik eller 6 ugers jobrettet uddannelse. Du skal søge via dit uddannelsessted eller digitalt på efteruddannelse.dk.

Befordringsgodtgørelse og -tilskud

Satsen for befordringsgodtgørelse i 2024 er 1,12 kr. pr. km. Du kan søge befordringsgodtgørelse, når du deltager i:

  • 6 ugers jobrettet uddannelse (dog ikke på videregående niveau)
  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver

Der kan udbetales befordringsgodtgørelse, når din daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted/ansættelsessted er over 24 kilometer. Hvis du er indkvarteret et andet sted end din bopæl, regnes de 24 kilometer fra dit indkvarteringssted.
Bemærk, at du ikke kan modtage befordringsgodtgørelse, hvis du er ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver.

For at søge om befordringsgodtgørelse skal du udfylde denne blanket. Du skal søge om befordringsgodtgørelse senest fire måneder efter, at tilbuddet er slut.

Befordringstilskud

Satsen for befordringstilskud er 1,12 kr. pr. km. Tilskuddet er ikke skattepligtigt. Satsen er den samme, uanset om du er ledig eller i arbejde.

Der gælder særlige regler for indkvartering under uddannelse.

Du kan søge om befordringstilskud ved at få et skema fra dit uddannelsessted, eller du kan søge digitalt på efteruddannelse.dk ved at logge ind med MitID.