Sådan får du dine G-dage

G-dage (arbejdsgivergodtgørelse) er noget, din arbejdsgiver som udgangspunkt skal betale til dig de første to dage, du er ledig. Bliv klogere på reglerne for G-dage her.


Godt at vide!

 • Husk at du skal tilmelde dig jobcentret første dag, du er ledig.
 • Det skal du også gøre, selvom du skal have G-dage.

Hvad er G-dage (arbejdsgivergodtgørelse)?

G-dage er en betegnelse for den godtgørelse, som din tidligere arbejdsgiver som udgangspunkt skal betale til dig på dine to første dage som ledig. Det gælder, hvis du er blevet fyret eller hjemsendt, men også hvis du har haft en tidsbegrænset ansættelse. 

For at få ret til G-dage, skal du:

 • have arbejdet (og fået løn for) mindst 74 timer inden for fire uger op til, du blev ledig
 • være medlem af en a-kasse

Du kan højst få 16 G-dage om året pr. Arbejdsgiver.

Du kan ikke få G-dage, hvis du...

 • selv har sagt op
 • selv er skyld i din afskedigelse
 • har fået nyt arbejde
 • er sygemeldt de to første ledighedsdage
 • holder ferie de to første ledighedsdage
 • er ledig fra et job med løntilskud
 • kommer ud for at din arbejdsgiver er gået konkurs eller er under betalingsstandsning.

Hvordan får jeg mine G-dage udbetalt?

Nogle arbejdsgivere udbetaler allerede de to G-dage med din sidste løn - så måske du har fået dem? 

Men ofte vil du først få G-dagene senere, efter at du har underskrevet en tro-og-love-erklæring, som din arbejdsgiver sender til dig. Her skal du skrive under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie på dine to første ledighedsdage.  

Du skal skrive under inden for 14 dage, ellers mister du din ret til at få G-dage.  

Har du ikke fået en tro-love-erklæring fra din arbejdsgiver? Så kontakt os og vi hjælper dig med, hvad du skal gøre.

Hvor meget kan jeg få udbetalt (G-dage sats)?

Her kan du se, hvor meget du kan få udbetalt i G-dage. Om du skal have en halv eller hel g-dag fra din arbejdsgiver, afhænger af om og evt. hvor meget arbejde, du har haft på dagene - altså på din 1. og 2. ledighedsdag.

Arbejdstimer  Det får du pr. dag (2023 - sats) 
Hel G-dag  

Hvis du har arbejdet mindre end 3,4 timer pr. dag 
911 kr.  
Halv G-dag 

Hvis du har arbejdet mere end 3,4 timer pr. dag

Dog har du ikke ret til G-dage, hvis du arbejder mere end 7,4 timer pr. dag 
456 kr. 

Flere spørgsmål og svar om G-dage

Har jeg ret til G-dage som tilkaldevikar eller afløser?

Ja, det har du som udgangspunkt. Når du er ansat som tilkaldevikar eller afløser, samtidig med at du er tilmeldt jobcentret, skal din arbejdsgiver betale G-dage, hvis du har fået løn for 74 timer inden for fire uger.

Læs mere om g-dage

Får jeg G-dage ved opsigelse?

Hvis du selv har sagt dit job op, har du ikke ret til at få G-dage af din arbejdsgiver.  

Her kan du se andre undtagelser for at få G-dage

Er det dog din arbejdsgiver, der opsiger dig, så har du ret til G-dage, hvis du opfylder de andre betingelser for G-dage. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået mine G-dage?

Efter at du er fratrådt, har din tidligere arbejdsgiver to lønkørsler til at udbetale dine G-dage. Har du ikke modtaget G-dagene inden for den periode, skal du i første omgang henvende dig til din arbejdsgiver. Bliver G-dagene stadig ikke udbetalt, kan vi hjælpe dig med at få pengene udbetalt. 

Husk, at du kun får G-dage udbetalt, hvis du opfylder betingelserne for at få G-dage, og hvis du har udfyldt den tro-og-love-erklæring, som du har modtaget af din arbejdsgiver.