G-dage

G-dage (arbejdsgivergodtgørelse) er noget, din arbejdsgiver skal betale til dig de første to dage, du er ledig. Det gælder, hvis du har fået løn for mindst 74 timer indenfor fire uger op til, du bliver ledig.Godt at vide!

  • Husk at du skal tilmelde dig jobcentret første dag, du er ledig.
  • Det skal du også gøre, selvom du skal have G-dage.

Hvad er G-dage (arbejdsgivergodtgørelse)?

Din arbejdsgiver skal betale dine to første ledighedsdage (G-dage), når du som lønmodtager har fået løn for 74 timer inden for fire uger op til, at du bliver ledig. Du får dog højst 16 g-dage om året pr. arbejdsgiver.

Du har ikke ret til G-dage, hvis du for eksempel:

  • selv er skyld i, at du bliver ledig.
  • har fået nyt arbejde.
  • får sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom.
  • holder ferie.
  • er ledig fra et job med løntilskud.
  • din arbejdsgiver er gået konkurs eller er under betalingsstandsning.

Efter at du er fratrådt, har din tidligere arbejdsgiver to lønkørsler til at udbetale dine G-dage.  Har du ikke modtaget G-dagene, skal du i første omgang henvende dig til din arbejdsgiver. Bliver G-dagene stadig ikke udbetalt, kan vi hjælpe dig med at få pengene udbetalt.


Særligt for dig der er tilkaldevikar eller afløser

Når du er ansat som tilkaldevikar eller afløser, samtidig med at du er tilmeldt jobcentret, skal din arbejdsgiver betale G-dage, hvis du har fået løn for 74 timer inden for fire uger.

Økonomi

Satserne for dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)         

2023 
1/1 dag
911 kr. 
1/2 dag
456 kr.