Realkompetencevurering (RKV)

Første skridt hen imod din nye uddannelse. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) indledes altid med en realkompetencevurdering (RKV). Den giver dig et overblik over både varighed og vilkår for dit kommende EUV-forløb.

Realkompetencevurdering (RKV) foretages altid af en erhvervsskole, der kan føre dig til svendeprøve/fagprøve i den pågældende erhvervsuddannelse. De vurderer, om din erhvervserfaring og/eller uddannelse er relevant og kan afkorte din uddannelse. En RKV tager ofte ½ til 2 dage, men kan i princippet foregår i op til 10 dage.

I forbindelse med din RKV får du afklaret, om du skal deltage på EUV – 1, 2 eller 3. Se tabellen herunder.

EUV 1-2-3 
Grundforløb 
Hovedforløb 
EUV 1 – Minimum 2 års relevant erhvervserfaring  Intet grundforløb Afkortet hovedforløb

Intet praktikforløb
EUV 2 – Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring  Afkortet grundforløb

- op til 20 uger 
Afkortet hovedforløb

Afkortet praktikforløb - maks. 2 år 
EUV 3 – Ingen erhvervserfaring  Fuldt grundforløb 20 uger  Fuldt hovedforløb

Fuld praktik 

Er du ufaglært, får dagpenge og er over 30 år, har du som udgangspunkt ret til at deltage i en RKV i samarbejde med jobcentret. På baggrund af RKV kan der fastlægges en uddannelsesplan og eventuelle muligheder for finansiering af uddannelsesforløb mv.