Voksenlærling

Voksenlærlingeordningen kan være en god vej til en uddannelse. Der gælder forskellige regler afhængig af, om du er ledig eller i job.


Voksenlærlingeordningen 

Voksenlærlingeordningen kan være en god vej til en uddannelse. Der gælder forskellige regler afhængig af, om du er ledig eller i job.

Når du skal i gang med en EUV 2 eller EUV 3, skal du som oftest i praktik i en virksomhed. Her kan voksenlærlingeordningen i nogle tilfælde give tilskud til den arbejdsgiver, du laver en uddannelsesaftale med.

Det kan være nødvendigt at tage grundforløbet af uddannelsen på SU, medmindre du indgår en aftale med virksomheden fra uddannelsesstart. Dette kan undersøges nærmere på erhvervsskolen.


Find ud af om tilskuddet gælder dig

Hvis du er dagpengemodtager, afhænger tilskuddets størrelse af, hvor du befinder dig i din ledighedsperiode. Og så er der forskel på, om du er faglært eller ufaglært.

Er du i job og har du en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse i forvejen, kan virksomheden ikke søge tilskud under voksenlærlingeordningen. Hvis du er ufaglært, er du under visse omstændigheder omfattet af ordningen.

Via linket herunder kan du læse mere om, hvordan du kan bruge ordningen. Du kan også finde skemaer og forklaringer, som du kan tage med til en samtale med din kommende eller nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om det at være voksenlærling.

Det er jobcentret i den kommune, hvor dit praktiksted ligger, der afgør om virksomheden kan få tilskud via voksenlærlingeordningen. Kontakt dit jobcenter for mere information om ordningen.