Forside/ .../ Førtidspension

Førtidspension

Førtidspension er en pension, du kan få fra det offentlige, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne varigt er nedsat. Nedenfor kan du læse om reglerne for førtidspension.Det skal der til for at få førtidspension:

  • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde
  • Din arbejdsevne skal være så meget nedsat, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob.
  • Du skal som udgangspunkt have deltaget i mindst ét ressourceforløb.

Hvis du er under 40 år

Er du under 40 år, kan det være meget svært at få førtidspension. Så kan du nemlig kun få førtidspension, hvis du er så syg, eller din arbejdsevne er så meget nedsat, at det er helt tydeligt, at du aldrig bliver i stand til at arbejde. I stedet vil Jobcentret tilbyde dig et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der varer fra ét til fem år. Du kan godt få tilbudt flere ressourceforløb.

Hvis du er over 40 år

Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få førtidspension.


Hvem bevilger førtidspension?

Din sag skal først behandles af kommunens rehabiliteringsteam. De vurderer, om du kan få førtidspension, eller om du i stedet skal have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb. Rehabiliteringsteamet tager din sag op på et møde, hvor både du og din sagsbehandler deltager. Herefter træffer kommunen afgørelse i din sag på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling.


Ansøgning om førtidspension

Kommunen skal sende din sag til rehabiliteringsteamet, hvis de vurderer, at du skal have fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
Du har dog også mulighed for selv at søge om en førtidspension. Hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at kommunen skal behandle din ansøgning udelukkende ud fra de papirer, som ligger i din sag. Det vil sige, at de ikke må indhente yderligere oplysninger. Det kan betyde, at du får afslag på din ansøgning, hvis der mangler nogle oplysninger i din sag, fx oplysninger fra en lægeundersøgelse, du har været til for nylig.


Tilbud om udtalelse eller partshøring

Før kommunen træffer afgørelse i din sag om førtidspension, har du ret til at se de oplysninger, der ligger i din sag. Hvis du har kommentarer til oplysningerne, vil de indgå i det grundlag, kommunen træffer sin afgørelse ud fra. Du skal også have tilbud om et møde med de personer, der skal træffe afgørelse i din sag. Her kan du uddybe din sag. Du må gerne tage en bisidder med til mødet.


Så lang tid tager en sag

Fra det tidspunkt, hvor kommunen begynder din sag om førtidspension, må der højst gå tre måneder, før der bliver truffet en afgørelse. Hvis kommunen ikke kan overholde den frist, skal du have en skriftlig begrundelse for, hvorfor de ikke kan det.


Det skal der stå i en afgørelse

Når du får en afgørelse, skal den indeholde følgende punkter:

  • En rehabiliteringsplan med dokumentation for at der ikke er flere muligheder i den beskæftigelsesrettede indsats
  • Den faglige forklaring på, hvorfor din arbejdsevne bliver vurderet som varigt nedsat
  • Den faglige forklaring på, at din arbejdsevne ikke kan anvendes til selvforsørgelse, uanset støtte efter den sociale eller anden lovgivning eller
  • Angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, som kommunen vurderer, du kan klare med din nedsatte arbejdsevne.

Hvor meget får du i førtidspension?

Pensionen er indkomstbestemt. Din egen indtægt og evt. samlevers eller ægtefælles indkomst indgår i et vist omfang i det grundlag, kommunen beregner pensionen på. Hvis du er enlig, er grundsatsen for førtidspension 18.642 kr. om måneden (2018). Hvis du har en ægtefælle eller samlever, er grundsatsen 15.846 kr. om måneden (2018).


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.