Den danske model: Stopklods for at komme social dumping til livs

De faglige organisationer i Danmark har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet. Det er endnu ikke sket. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at det vil lykkes i fremtiden. Er det ikke på tide, at vi tager en fordomsfri diskussion om de områder, hvor den danske model trænger til justeringer?

Af: Søren Fibiger Olesen, formand i Krifa

Social dumping er på dagsordenen i denne uge. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er nemlig kaldt i samråd af Folketingets Beskæftigelsesudvalg. For en ny afhandling fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier (FAOS) viser, at lønnen for østeuropæiske arbejdere i Danmark i gennemsnit er 27 procent lavere end deres danske kollegers.

Social dumping er en særlig udfordring i Danmark, fordi der hverken findes almengyldige overenskomster eller en lov om mindsteløn. Og udfordringen bliver kun større med stigningen i udenlandsk arbejdskraft, der typisk får en mindre løn end danske lønmodtagere.

Det er uhyre ærgerligt, at debatten om social dumping bliver simplificeret til at handle om, at den danske model bliver ødelagt, hvis der kommer lovgivningsmæssige initiativer på området. Det er de danske lønmodtagere, der betaler prisen for, at ingen tør tage en fordomsfri snak om justeringer af den danske model. Den har langt hen ad vejen mange gode elementer – bevares – men på visse områder er den bare ikke tidssvarende. Fx når det kommer til barnets første sygedag, pension og opsigelsesvarsler.

Og skal alle lønmodtagere i Danmark sikres grundlæggende rettigheder, er det simpelthen nødvendigt, at der lovgives på det danske arbejdsmarked.

Med en lovbestemt minimumsløn via en almengørelse af overenskomster kan vi imødegå social dumping. Det vil sikre de 700.000 danske lønmodtagere på det private arbejdsmarked, der ingen overenskomst har, og det vil sikre, at de østeuropæiske arbejdere ikke presser lønniveauet urimeligt langt ned. Vi kan ikke være andet bekendt. 

Alle pile peger hen imod, at EU inden for en årrække pålægger Danmark at indføre en form for mindsteløn. Lad os være på forkant og tage diskussionen nu i stedet for at vente, til vi bliver tvunget til det.

Debatindlægget blev bragt på Altinget den 12. oktober.

Kontakt

Fie Rødkjær Møller, Pressekoordinator, tlf. 5138 1898, frn@krifa.dk 

Find andre pressekontakter her

Find pressebilleder her