Udmeldelse

Der kan være mange grunde til, at du gerne vil melde dig ud. Du skal blot huske, at udmeldelsen kan have konsekvenser på flere områder, hvis du vælger helt at melde dig ud i stedet for at blive overflyttet til en anden a-kasse. 

Hvis du vil udmeldes

Hvis du skal udmeldes, kan du enten ringe til os på 7227 7247 mandag til fredag mellem 08-18, eller skrive til os her.

Din udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at hvis vi fx modtager din udmeldelse den 5. januar, træder din udmeldelse i kraft den 1. marts.


Hvis du skal overflyttes til en anden a-kasse

Du skal kontakte den a-kasse, du ønsker at være medlem hos, så sørger de for overflytningen. Og så skal du være opmærksom på, at der gælder andre frister, når du bliver overflyttet.