En general med hat

Persontype ENTJ "General"

ENTJ har fokus på at træffe beslutninger. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ENTJ-typen

ENTJ-typer er ofte energiske, strukturerede og beslutsomme personer, der holder af at organisere, gennemføre planer og lede andre mod et mål. 

Dit talent ligger i at udvikle de overordnede strategiske planer og være den drivende kraft i at få dem til at ske. Du tænker ofte fremad, og du forholder dig risikovilligt til de muligheder, der byder sig. Du kan ofte fremstå som en karismatisk person, som giver andre en naturlig lyst til at slutte op om dine projekter. Du føler dig ofte drevet til at overtage styringen, hvis du oplever noget omkring dig, som er uorganiseret, rodet og ineffektivt. Du er hurtig til at få tingene til at fungere, og du bruger de ressourcer, du har til rådighed, til at opnå det, du gerne vil.

Du kan ofte være meget ivrig for at få gennemført dine idéer og kan derfor stille store krav til personerne omkring dig. Du har hele tiden brug for udfordringer og kan hurtigt løbe sur i det, hvis der er for mange rutiner og trivielle problemer. 

Du fungerer derfor godt i et job, hvor du skal handle aktivt, og hvor du skal lave logisk analyse af udviklingsmulighederne for derefter at organisere og planlægge gennemførelsen.

Sådan kan du udvikle dig 

Du er som regel handlingsorienteret og vil gerne have truffet beslutninger og kan derfor i din iver komme til at overse nogle praktiske ting, fordi du ikke altid giver dig tid til at gennemtænke sagen. 

Vær opmærksom på, at der er andre, der ikke er lige så hurtigt opfattende eller handler lige så hurtigt som dig. Hvis du jager en beslutning igennem, vil andre opleve dig som for utålmodig og dominerende. Du kan også være tilbøjelig til at overse, at andre måske har behov for ros og anerkendelse og skal have tid til at bearbejde tingene. 

Vær bedre til at rose og anerkende menneskerne omkring dig!

En lille bøn fra ENTJ-typen

”Hjælp mig med at sætte farten ned og ikke fare hurtigt igennem det jeg gør!”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse. 

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for dig at kunne se konkrete resultater af det arbejde, du udfører, for at kunne trives i dit job. Du elsker at føre et projekt igennem, og her er det vigtigt for dig, at du har haft medbestemmelse under projektet. At du kan se mening med den konkrete opgave, du skal udføre, er også vigtig for din arbejdslyst, hvorimod den større mening og det højere formål med dit arbejde er mindre vigtig. Kolleger har tilsyneladende også mindre betydning for, om du trives i dit job. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ENTJ-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at arbejde i et miljø uden visioner og ideer for fremtiden

  • at blive forstyrret i dit arbejde

  • når du er nødt til at være en medløber frem for en leder

  • når du ikke har mulighed for at opfylde dine mål

  • når dine stærke værdier ikke respekteres. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.