En person der forestiller en skuespiller

Persontype ESFP "Skuespiller"

ESFP har fokus på at skabe en optimistisk stemning for andre mennesker. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ESFP-typen

ESFP-typer er ofte charmerende, indfølende og livlige personer, som holder af at leve i nuet og skabe liv og begejstring omkring sig. Dit talent ligger i at kunne motivere, engagere og skabe begejstring omkring dig.

Du forsøger ikke at tage dig selv alt for alvorlig og skaber derfor en livlig og optimistisk stemning omkring dig. Du har det bedst med mennesker omkring dig og vil gøre meget for at undgå at blive isoleret og ensom. 

Du har en tro på, at livet – arbejdslivet og privatlivet - kan være sjovt og givende. Du er som regel åben, fordomsfri og fleksibel og prøver at skabe harmoni og en let stemning omkring dig. Du er god til at få andre til at vende problemer til udfordringer, der kan løses ved at bruge alle de muligheder, der findes omkring dem og i dig selv. 

Du fungerer derfor godt i et job, hvor du kan bruge din åbenhed og fleksibilitet til at se nye muligheder i noget eksisterende. 

Sådan kan du udvikle dig

Da du ofte fokuserer meget på at skabe en optimistisk stemning omkring dig, kan du have en tendens til at bruge meget tid på socialt samvær, hvilket bevirker, at du til tider glemmer opgaverne og dine forpligtelser. 

Du er som regel meget handlingsorienteret og har derfor ikke meget tilovers for teori og lange skriftlige forklaringer. Du vil derfor også kunne handle meget impulsivt. Denne lyst til at handle kan betyde, at du overser hvad dine handlinger kan medføre på længere sigt, og du kan ofte have svært ved at prioritere opgavernes vigtighed.

Øv dig på ugentligt, at lave prioriterede overordnede mål, du skal følge!

En lille bøn fra ESFP-typen

”Hjælp mig med at tage livet mere alvorligt, især FESTER og DANS.”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse. 

Ud fra din persontypetest tyder det på, at kolleger er vigtige for, om du trives i dit job. Du kan lide at skabe glæde og harmoni omkring dig. Du er impulsiv og handlingsorienteret, og derfor er god ledelse også vigtig for dig. Samtidig er det at skabe resultater mindre vigtig for din arbejdslyst, da du er mere interesseret i at starte projekter fremfor at følge dem til dørs. Den større mening med dit arbejde, er tilsyneladende heller ikke vigtig for din arbejdslyst, da dit fokus et på at få dagligdagen til at fungere. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ESFP-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at skulle tænke og planlægge for meget ind i fremtiden

  • at sidde stille i lang tid ad gangen

  • at udføre opgaver uden en detaljeret retning eller proces

  • når du føler dig ude af kontrol - når du har for meget alenetid. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.