Promoter med solbriller og telefon i hånden

Persontype ESTP "Promoter"

ESTP har fokus på aktion og får problemerne løst efterhånden, som de opstår. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ESTP-typen

ESTP-typer er ofte udadvendte, handlingsorienterede og pragmatiske personer, der holder af handling og at finde nye måder at nå et mål på. 

Dit talent ligger i at kunne overtale andre og være handlingsorienteret, så du får tingene til at ske. Du har som regel en stor ansvarsfølelse over for opgaven og er loyal. 

Du afskyr teoretiske, abstrakte diskussioner og lange forklaringer. Du har fokus på det, som sker her og nu rent praktisk, og bruger din sunde fornuft til at se tingene, som de er. Derfor er du som regel en dygtig problemløser, og du benytter din fleksible, pragmatiske facon til at finde løsninger, der kan fungere her og nu. 

Du er god til at se problemer som udfordringer, der skal løses. Du kan virke spontan på andre, når du kaster dig over opgaver, som du finder interessante og meningsfulde. Derfor kan du blive rastløs, hvis dagligdagen i for høj grad bliver præget af gentagelser, planlægning og rutiner. 

Du fungerer godt i et job, der kræver evnen til at kunne handle aktivt på et konkret, praktisk og logisk grundlag. 

Sådan kan du udvikle dig 

Da du ofte har meget fokus på at lave strukturer, så opgaverne kan løses planmæssigt og til tiden, kan andre til tider opfatte dig som usmidig og bedrevidende. 

Denne fokusering på opgaven her og nu kan også betyde, at du går for højt op i detaljer og derved mister overblikket og måske overser nogle sammenhænge. Dette kan især komme til udtryk på det menneskelige plan, hvor andre kan opfatte dig som hård og krævende uden den store medfølelse og forståelse for andres behov. Dette kan betyde, at du i din kommunikationsform med andre har en tendens til at være lidt for direkte og målrettet i selve processen. Dette vil være godt for de personer, der har brug et kærligt skub for at komme videre, men for andre, der har brug for mere tid, kan det virke begrænsende. 

Derfor vil der være persontyper, hvor dit høje tempo kan bevirke, at du mister forbindelsen til dem, i dine bestræbelser på at skabe hurtige resultater. Giv dig selv tid til at reflektere over dine egne følelser og værdier, så du kommer dybere i kontakt med din indre kerne!

En lille bøn fra ESTP-typen

”Hjælp mig med at tage ansvar for mine handlinger, selvom det som regel IKKE er min fejl.”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse. 

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for dig at kunne se konkrete resultater af det arbejde, du udfører, for at kunne trives i dit job. Derudover er mestring vigtigt for dig, da du går op i at udføre dit arbejde godt og rigtigt. Også god ledelse er vigtig for din arbejdslyst, da du kan lide at arbejde under faste og forudbestemte rammer. Mening og kollegaer har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ESTP-typen 

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau. 

Det kan stresse dig:

  • at planlægge for meget ud i fremtiden

  • at udføre opgaver uden en detaljeret retning eller proces

  • at være omgivet af kollegaer, der er ekstremt seriøse

  • når du føler dig ude af kontrol

  • når du føler dig ude af kontrol når du skal bruge for meget tid på at følge andres regler og tidsplaner.

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.