Person med forstørrelsesglas i hånden dimissionshat

Persontype INTJ "Mastermind"

INTJ har fokus på at udvikle metoder og ændre det eksisterende. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af INTJ-typen

INTJ-typer er ofte uafhængige, innovative og indsigtsfulde personer, der med stor vedholdenhed drives af deres indre univers af idéer og muligheder. 

Du har talent for at definere mål og udtænke detaljerede planer og strukturer for det uforudsete. Du er overbeviste om, at det nuværende kan ændres, og du derved kan være med til at skabe fremtiden. Du er god til at tænke tingene igennem, og når du har fået en idé, vil du med stor vedholdenhed forsøge at gennemføre den via komplekse planer, der kan føre til målet – også selv om der i omgivelserne er modstand mod ændringerne. 

Du kan ofte virke lidt sky eller reserveret, men byder der sig en mulighed for en teoretisk diskussion, der kan give nye idéer og tanker, er du aktiv, så længe du føler, du får nye input. Derefter mister du hurtigt interessen.

Du fungerer derfor godt i et job, hvor du kan bruge din evne til at fordybe dig i mulighederne, samtidig med at du kan bruge din evne til systematisk at strukturere opgaverne. 

Sådan kan du udvikle dig 

Da du ofte fokuserer meget på at udvikle metoder og ændre status quo, kan du til tider virke ubøjelig og stiv, når du først har fået en idé. Denne mangel på smidighed kan også være der, selvom det skulle vise sig, at din idé ikke er anvendelig.

Du kan til tider lægge for stor vægt på overordnede, objektive kriterier og overse, hvordan din væremåde og dine idéer påvirker andre. Når du har fået en idé, som du virkelig tror på, kan du være tilbøjelig til at gå for hurtigt frem og være for ivrig efter at opnå forbedringer og derved komme til at se bort fra de aktuelle detaljer og forhold. 

Du kan virke lidt distanceret og kan have svært ved opnå nær kontakt til andre samt give ros. Da du bruger meget tid på at tænke over de større sammenhænge, vil du ofte ikke være særlig meddelsom og kan virke lukket og hemmelighedsfuld på andre. 

Lev i nuet!

En lille bøn fra INTJ-typen

”Lad mig være åben over for andres idéer, hvor FORKERTE de end måtte være.”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse.

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for dig at kunne se mening med det arbejde, du udfører, for at kunne trives i dit job. Derudover er medbestemmelse vigtigt for dig, da du gerne vil være en del af at ændre noget og kan lide at dine idéer bliver hørt. Også resultater er vigtig for din arbejdslyst, da du er drevet af dine projekter og af at følge dem til dørs. Kolleger har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job.

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser INTJ-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at arbejde i et miljø, der ikke værdsætter dine færdigheder, visioner eller ideer

  • når der er for meget larm på arbejdspladsen

  • når velstrukturerede og gennemtænkte planer går i vasken

  • når du skal være opmærksom på for mange detaljer på én gang

  • når der er for meget fokus på her-og-nu. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.