Person med hjelm, briller og lommelygte

Persontype ISFJ "Beskytter"

ISFJ har fokus på at finde den logiske måde at få tingene gjort på. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ISFJ-typen

ISFJ-typer er ofte private, loyale og omsorgsfulde personer, der virker beskedne og ligetil. 

Dit talent ligger i at sørge for, at alt er tilrettelagt, så andre omkring dig kan nå deres mål. Det er ofte dig, der af dig selv tilbyder at hjælpe andre, når du fornemmer, at der er brug for hjælp. Du er ofte bedre til at fornemme andres behov før dine egne. Du bliver som regel set som en venlig og forstående person, der forsøger at undgå konfrontationer og konflikter. 

Du er omhyggelig, ansvarsbevidst og sikrer dig, at tingene bliver gjort i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer. Du både kan og vil gøre det, der er nødvendigt, for at projekterne bliver fuldført. Din udholdenhed er med til at bringe stabilitet i alt, hvad du arbejder med. Du har som regel brug for tryghed og stabilitet omkring dig for at kunne fungere optimalt. 

Du fungerer derfor ofte godt i et job, der kræver evnen til at fordybe dig i detaljer, samtidig med at du kan bruge din varme og medfølelse for andre, når de praktiske opgaver skal organiseres. 

Sådan kan du udvikle dig 

Da du ofte fokuserer meget på andre menneskers behov, når opgaverne skal løses, kan du have en tendens til at holde dine synspunkter for dig selv frem for at sige dem højt. Derfor kan det ske, at der er folk omkring dig, der paradoksalt nok netop bliver irriteret på dig, fordi du ikke er kontant og direkte nok.

Din til tider stille og tilbageholdende væremåde kan også betyde, at du kan blive undervurderet af andre. Det kan betyde, at du i dine samtaler med andre kan have en tendens til at virke begrænsende på personen, da du ikke konfronterer personen tilstrækkeligt. Derfor kan der også være mulige handlinger og idéer, du overser, da du ikke selv kan lide at tage unødvendige risici. 

Da du kan lide at få løst opgaverne med kendte, velafprøvede metoder, er du sjældent den, der kommer med de revolutionerende nye idéer og forslag. Andre opfatter dig til tider som negativ og afvisende over for andre måder at gøre tingene på. Du kan også have svært ved at tage et objektivt standpunkt, da du har svært ved at være upersonlig og lade logikken råde, når du skal træffe en beslutning. 

Giv dig selv mulighed for at have nogle raske diskussioner med folk – prøv noget nyt!

En lille bøn fra ISFJ-typen

”Hjælp mig med at blive mere tilbagelænet og afslappet, og hjælp mig til at gøre det, på den HELT rigtige måde.”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse. 

Ud fra din persontypetest tyder det på, at god balance og kolleger er vigtig for, om du trives i dit job. Du kan lide, at der er balance omkring dig, og du hjælper også gerne kolleger med at opnå balance. Også god ledelse er vigtig for din arbejdslyst, da du trives godt under faste og forudbestemte rammer. Medbestemmelse har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job.

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ISFJ-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at modtage kritik og være en del af konflikter

  • at udføre opgaver, der ikke er klart definerede

  • at arbejde med ukendte områder

  • når fremtiden er usikker

  • når du overanstrenger dig for meget for at hjælpe andre. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.