Inspektør sidder bag bord med papirer i hånden

Persontype ISTJ "Inspektør"

ISTJ har fokus på fakta, detaljer og resultater. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ISTJ-typen

ISTJ-typer er ofte stille, seriøse og ansvarlige personer, der holder af koncentration og omhu. Dit talent ligger i administration, systematik og planlægning. Du er ofte meget loyal og værdsætter traditioner og strukturer. 

Du har tit brug for tryghed og stabilitet for at kunne fungere optimalt. Du er et praktisk ordensmenneske, der sørger for at have styr på tingene ved at planlægge og strukturere. Du har ofte en meget realistisk og praktisk tilgang til tingene, og du er som regel god til at tilegne dig mange fakta, som du husker og bruger på en nøjagtig måde. 

Du stiller store krav til dig selv og til andre, når det gælder ansvarlighed. Du vil derfor også gerne sikre dig, at alt bliver gjort på den rigtige måde. 

Du er ofte meget udholdende og har en tendens til at bringe stabilitet til alt og alle du samarbejder med. Du fungerer derfor godt i et job, der kræver systematisk sans og evne til at planlægge konkrete opgaver. 

Sådan kan du udvikle dig 

Da du gerne fokuserer på fakta, logik og resultater, kan du have en tendens til at ignorere og overse menneskelige nuancer og følelser, da disse ofte kan virke irrelevante på dig. Dette betyder ofte at du går lige til sagen uden at pakke det ind. Giv dig lidt mere tid, særlig i starten, da der kan dukke muligheder op, som du ikke kunne forstille dig ud fra din erfaring. 

Du kan også have en tendens til at glemme, at andre omkring dig kan have behov for ros og opmærksomhed. Du er meget arbejdsom og skal derfor passe på med, at du ikke kommer til at påtage dig for meget arbejde selv. 

Da du selv sætter pris på orden og planlægning, vil du ofte opleve, at andre omkring dig automatisk retter sig efter dine regler og instrukser, og er det typer, der adskiller sig fra din, vil de derfor kunne opleve det som en spændetrøje. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke typer du arbejder sammen med til hverdag. 

Læg mærke til hvem der er meget forskellig fra dig selv og bliv inspireret!

En lille bøn fra ISTJ-typen

”Hjælp mig med at bekymre mig mindre om detaljerne i morgen kl. 11:41:32”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse.

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for din arbejdslyst, at du har medbestemmelse i dit arbejde. Derudover er det vigtigt for din trivsel, at du løbende ser resultater af dit arbejde og har følelsen af, at du mestrer dit arbejde godt. Også god ledelse er vigtig for din arbejdslyst, da du kan lide at arbejde under faste og forudbestemte rammer. Kolleger har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job. 

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ISTJ-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at arbejde på en arbejdsplads, der ikke værdsætter dine ideer 

  • at du ikke får nok alenetid

  • at skulle være opmærksom på for mange detaljer på én gang

  • når der er for meget larm 

  • når velstrukturerede og gennemtænkte planer går i vasken. 

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.