Håndværker med værktøj i hænderne

Persontype ISTP "Håndværker"

ISTP har fokus på at finde den logiske måde at få tingene gjort på. Læs mere om persontypen her på siden.

Beskrivelse af ISTP-typen

ISTP-typer er ofte saglige, logiske og eftertænksomme personer, som holder af at gennemskue, hvordan tingene fungerer. 

Dit talent ligger i at kunne løse problematikker, der opstår pludseligt, og du går ikke af vejen for at arbejde længe på at få problemet løst. Du er selvstændig, nysgerrig og praktisk orienteret, ofte begavet med teknisk snilde. 

Du er som regel god til at gennemskue årsag og virkning, og finde de logiske principper der ligger bagved. Det betyder, at du ofte er meget dygtig til at analysere svære systemer og komme med forslag til forbedring af produktivitet og effektivitet. Du kan finde på smarte og hurtige måder at gøre tingene på – hvilket i de fleste tilfælde er til stor nytte, med mindre der er regler og procedurer, der bestemmer, hvordan tingene ”skal gøres”. 

Du fungerer derfor godt i et job, hvor der er brug for din skarpe sans og analytiske evne til at skære ind til benet og finde løsninger, der kan bruges i praksis. 

Sådan kan du udvikle dig 

Da du ofte fokuserer på den logiske måde at gøre tingene på, kan du have en tendens til at overse andre menneskers værdier og følelsesmæssige behov. Her skal du træne din evne til blot at lytte og stille åbne spørgsmål, så andre får tid til at finde ud af, hvad de selv tænker og føler. 

Vær endvidere opmærksom på, at du selv bliver stimuleret af en udfordring – men andre typer kan have det stik modsat – de føler sig mere demotiveret. Her kan du sikkert være til stor inspiration for andre, blot du giver plads til forskelligheden og husker at rose personen.

Du fokuserer på at løse de praktiske problemer her og nu og vil ofte gøre det uden at overveje, hvad det kan komme til at betyde for andre mennesker. Denne fokusering på at handle og skabe resultater her og nu kan bevirke, at du mister overblikket og fornemmelsen for, hvordan dine beslutninger vil virke på længere sigt. Andre kan opleve dig som ubeslutsom og planløs, da du kan have en tendens til springe videre til en ny opgave, før den gamle er helt afsluttet. 

Brug mere tid på de personlige relationer!

En lille bøn fra ISTP-typen

”Hjælp mig til at tage hensyn til andre menneskers følelser, selvom de fleste ER overfølsomme.”

Din arbejdslyst på jobbet

Din persontypetest giver også en indikation af, hvad der er vigtigt for din arbejdslyst og trivsel. Der er 7 faktorer, som påvirker, om du trives og har motivation på jobbet: Mening, kolleger, resultater, mestring, balance, ledelse og medbestemmelse.

Ud fra din persontypetest tyder det på, at er det vigtigt for dig at kunne se konkrete resultater af det arbejde, du udfører, for at kunne trives i dit job. Derudover er mestring vigtigt for dig, da du går op i at løse problematikker og finde smartere metoder. Også medbestemmelse er vigtig for din arbejdslyst, da du gerne vil have indflydelse på dine arbejdsopgaver. Balance og kolleger har tilsyneladende mindre betydning for, om du trives i dit job.

Det er meget individuelt, hvad der påvirker arbejdslysten. Derfor er det ikke sikkert, at vi har gættet rigtigt ovenfor. Vi anbefaler, at du tager GAIS-testen og finder ud af, hvad der lige præcis påvirker DIN arbejdslyst og trivsel.

Dét stresser ISTP-typen

Det er forskelligt fra persontype til persontype, hvad der stresser eller presser en på jobbet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad der stresser netop dig. Når du har den viden, kan du gøre noget aktivt ved at flytte dig fra det eller forsøge at mindske det, der øger dit stressniveau.

Det kan stresse dig:

  • at udføre de samme opgaver igen og igen

  • at arbejde i et miljø uden udfordringer

  • at arbejde sammen med irrationelle personer

  • når der er stramme begrænsninger og faste strukturer

  • når dine personlige værdier ikke respekteres.

Bliv klogere på de andre persontyper

Læs mere om, hvad der kendetegner de andre persontyper.