arbejdslyst øger udbuddet af arbejdskraft

Forskning dokumenterer: Arbejdslyst øger udbuddet af arbejdskraft!

Stigninger i arbejdslysten kan være en del af løsningen på kritiske samfundsudfordringer. På det danske arbejdsmarked oplever vi en akut mangel på arbejdskraft på en række områder, særligt inden for omsorgssektoren. Manglen bliver kun værre i takt med, at store årgange i befolkningen bliver ældre. En beskeden stigning i den gennemsnitlige arbejdslyst kan betyde markant flere hænder – kolde som varme – til at løfte opgaverne på fremtidens arbejdsmarked.

Konkret ser vi nærmere på...

 • Sammenhængen mellem arbejdslyst og arbejdstid, sygefravær, ønsket tilbagetrækningsalder og ledighed

 • Vi præsenterer for første gang en karakteristik af sammenhænge mellem arbejdslyst og arbejdsudbud og undersøger potentialet for arbejdsudbuddet ved en stigning i danske lønmodtageres gennemsnitlige arbejdslyst

 • Vi ser nærmere på jobfunktioner i omsorgssektoren, hvor der er mangel på arbejdskraft, og viser, at vejen til flere årsværk også her kan gå gennem en bedring af arbejdslysten

Læs rapporten og få svar på følgende…

 • Hvad vil det betyde det for udbuddet af arbejdskraft, hvis vi som samfund kan øge den gennemsnitlige arbejdslyst med blot ét enkelt point på en skala fra 0 til 100?

 • Hvor meget skal arbejdslysten stige, for at vi kan skaffe:
  • 500 ekstra sygeplejersker?
  • 500 ekstra SOSU'er?
  • 500 ekstra folkeskolelærere?
  • 500 ekstra pædagoger?

Værdien af god arbejdslyst

Rapporten Arbejdslyst øger udbuddet af arbejdskraft (2022) er den femte i et længevarende forskningssamarbejde mellem Videncenter for God Arbejdslyst og Kraka Advisory. Forskningsprojektet dokumenterer værdien af god arbejdslyst – for de ansatte, for virksomhedernes bundlinje og for den samlede samfundsøkonomi. I undersøgelsen bag denne rapport tager vi igen udgangspunkt i arbejdslystmålingerne blandt 4.500 danske lønmodtagere i 2019 og blandt 3.500 danske lønmodtagere i 2021.

Læs mere

Download rapporten kvit og frit – eller få en kortere version af rapportens vigtigste resultater i den tilhørende fagartikel.