Dilemmafyldt arbejdsliv

Dit dilemmafyldte arbejdsliv

Alle steder hvor mennesker mødes, opstår dilemmaer, der skal håndteres. Det gælder også i arbejdslivet. Konsekvenserne af ikke at håndtere dilemmaer, der opstår i arbejdsfællesskabet, på en hensigtsmæssig måde kan være fatale – både for den enkelte, for arbejdsfællesskabet og for virksomheden. I denne rapport dykker vi ned i resultaterne af en ny undersøgelse om danskernes syn på hverdagens dilemmaer i arbejdslivet. Vi præsenterer også en metode, der kan være med til at sætte gang i lokale drøftelser af konkrete dilemmaer på jeres arbejdsplads.

Dilemmaer på spil i arbejdslivet

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Videncenter for God Arbejdslyst og Konsulenthuset Etikos. Det er en fælles nysgerrighed på, hvordan en større bevidsthed om håndteringen af dilemmaer, kan sikre større trivsel og bedre arbejdslyst rundt omkring på danske arbejdspladser, der har ført os sammen i arbejdet med rapporten.

Formålet med rapporten er at undersøge, hvilke holdninger ledere og medarbejdere har til forskellige typiske dilemmaer i arbejdsfællesskabet. Dernæst har formålet også været at undersøge, hvordan henholdsvis ledere og medarbejdere ville handle, hvis de selv stod med ansvaret for at håndtere en konkret dilemmasituation. 

Omdrejningspunktet for rapporten og den bagvedliggende undersøgelse er fire dilemmacases, der hver især omhandler et dilemma, som man typisk vil kunne havne i på sin arbejdsplads. Dilemmaerne grupperer sig inden for følgende fire overordnede temaer:

  • Sprog og tone
  • Sygefravær
  • Organisatoriske forandringer
  • Faglig stolthed

Rapporten giver blandt andet et indblik i: 

  • Ledere og medarbejderes syn på hverdagens dilemmaer på arbejdspladsen
  • ”Det etiske landskab” som metode til håndtering af dilemmaer
  • Ledere og medarbejderes oplevelse af hverdagens dilemmaer og deres betydning for oplevelsen af tillid, retfærdighed og evne til samarbejde på arbejdspladsen
  • Hvilken vægt ledere og medarbejdere tillægger hensynet til henholdsvis den enkelte medarbejder, arbejdsopgaverne og arbejdsfællesskabet, når der opstår dilemmaer i arbejdsfællesskabet

I rapporten præsenterer vi også et lille dilemmaspil, som er lige til at hive ud af rapporten og bringe i spil på din egen arbejdsplads.

Live-event om rapporten

Her kan du se en optagelse af vores event fra lanceringen af rapporten ”Dit dilemmafyldte arbejdsliv”. Du kan møde en række spændende eksperter og praktikere, som sammen med os sætter endnu flere perspektiver på rapportens emne.

Mød blandt andre: 

Peter Boltau, direktør, Cantona System A/S
Helle Lund Gregersen, HR-direktør, Middelfart Sparekasse
Søren Samuelsen, direktør, TechCollege Aalborg