Jobtryghed – En undersøgelse af danskernes jobtryghed på et arbejdsmarked under forandring

Går du trygt på arbejde, eller mærker du en nærende frygt for at blive fyret, hver dag du møder ind? Overvejer du selv at skifte arbejde, og hvad ligger til grund for disse overvejelser? Videncenter for God Arbejdslyst har spurgt de danske lønmodtagere om deres oplevelse af tryghed i deres nuværende job, hvor vi især også har rettet fokus mod de forandringer, som arbejdsmarkedet oplever i disse år og i fremtiden.


Sidder du trygt og godt i stolen, eller frygter du ofte for, at din leder kigger ind med en opsigelse? Vores undersøgelse viser, at til trods for bekymringer om at miste sit arbejde, så kan en stor del af den danske arbejdsstyrke godt se sig selv skifte branche, hvilket tyder på en vis grad af fleksibilitet og bevidsthed om, at arbejdsmarkedet er under forandring.

Rapporten svarer blandt andet på følgende spørgsmål:

  • Hvad er vi særligt bekymrede for ift. vores ansættelse?
  • Hvilke forventninger har vi til det fremtidige arbejdsmarked?
  • Er der tilstrækkeligt fokus på efteruddannelse i et omskifteligt arbejdsmarked?
  • Er danskerne naive og afventende, eller forholder vi os aktivt til de kommende forandringer?