To mænd i alvorlig samtale

10 ting du skal vide om advarsler

Din leder kan vælge at give dig en mundtlig eller skriftlig advarsel for at få dig til at rette op på faglige eller personlige problemer i dit arbejde. Læs her, hvordan du håndterer den situation.
Anne Bjerregard Bang

Får du en advarsel, er det godt at vide, hvordan du skal forholde dig. Mathias Staugaard Nielsen, der er advokat i Krifa, har 10 ting, du skal vide om advarsler.

10 ting om advarsler på jobbet

 • 1

  En advarsel, mundtlig eller skriftlig, er et signal fra din leder om, at der er en bestemt adfærd i dit arbejde, der ikke kan tolereres. Ændrer du ikke ved den adfærd, kan det få konsekvenser for din ansættelse. Juridisk set er der ikke forskel på en skriftlig og en mundtlig advarsel, men en mundtlig advarsel kan være sværere for arbejdsgiver at dokumentere.

 • 2

  En advarsel skal være klar og tydelig omkring, hvilken adfærd, du skal ændre. Du skal have at vide, hvad konsekvensen er, hvis du ikke gør det, og du skal have et passende tidsrum til at rette op på den adfærd.

 • 3

  Tidsrummet er typisk en periode på 1-2 måneder, og længden bestemmes af, hvor ”grov” en adfærd, du har udvist.

 • 4

  En advarsel kan blive forældet, så den ikke længere kan være en del af fx en begrundelse for at opsige dig. Det afhænger af den pågældende adfærd, hvornår en advarsel forældes.

 • 5

  Det er en god ide, at der er en tillidsrepræsentant til stede, når du får din advarsel, men det er ikke et krav. Din advarsel vedrører som sådan heller ikke dine kolleger, og derfor kan det være en god ide ikke at fortælle om din advarsel. Husk også, at hvis du omtaler advarslen kan det skabe negativ stemning, som i sidste ende kan ramme dig selv.

 • 6

  Du skal skrive under på at have modtaget din advarsel, men det er ikke det samme, som at du anerkender den adfærd, du kritiseres for.

 • 7

  Hvis du er uenig i en eller flere af kritikpunkterne, skal du hurtigst muligt skrive en indsigelse til din leder. Skriv, hvad du er uenig i og hvorfor. Men hold det ordentligt og i god tone. Send en kopi til dig selv cc., hvis du mailer din indsigelse. Juridisk set er du enig i advarslens kritikpunkter, hvis du ikke gør indsigelser, og så er du dårligere stillet, hvis du senere hen siges op med baggrund i din advarsel.

 • 8

  Uanset om du er enig eller ej i kritikken af din adfærd, så bevar roen i den situation, hvor du modtager din advarsel. Det kan være følsomt, og du kan være vred, men stil, så vidt du kan, opklarende spørgsmål og udvis samarbejdsvilje.

 • 9

  Sov på din advarsel. Lad være at sende din indsigelse, før du er faldet til ro og måske har tænkt dybere over kritikken af din adfærd. Bed eventuelt din leder om en opfølgende.

 • 10

  Kontakt Krifa, hvis din advarsel ikke følger reglerne, eller du efterfølgende bliver opsagt eller bortvist med baggrund i din advarsel. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om alting er foregået, som det skal.

Problemer på jobbet?

Husk, at du som medlem af Krifa Fagforening kan få hjælp af vores mange jurister og advokater.