Stress - og trivselssamtale

Stress- og trivselssamtale

Mistrives du på jobbet? Vi hjælper dig med at håndtere de udfordringer, du oplever i dit arbejdsliv, så du kan genvinde din arbejdslyst.

Det kan du bl.a. få hjælp til under samtalen:

  • Stress og stresshåndtering
  • Mistrivsel - ifm. opgaver, krav, sygdom ol.
  • Konflikter med din leder eller kolleger 
  • Uretfærdig behandling ved opsigelse, advarsler ol.
  • Håndtering og forberedelse ifm. en svær samtale

Læs mere om, hvad du kan få hjælp til og hvordan

Du taler med en psykolog eller psykoterapeut

I en stress- og trivselssamtale hos Krifa, er det psykologer og psykoterapeuter, der hjælper dig, når arbejdslivet er svært.

Hvem kan booke en samtale? 

For at få en stress- og trivselssamtale skal du være medlem af Krifa Fagforening, Krifa Start eller Krifa Selvstændig. Er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind her og få adgang til en samtale med det samme.

Sådan booker du samtalen

Du booker din samtale på Mit Krifa via knappen herunder.

Vil du gerne have en samtale, men er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind her

Sådan foregår samtalen

  1. Samtalen foregår over telefon eller videoopkald i Teams (du vælger selv).

  2. Samtalen varer mellem 30-60 min.

  3. I slutningen af samtalen aftaler vi en opfølgende samtale, hvis der er behov for det.

Find hjælp og inspiration online

Læs mere om, hvad du kan få hjælp til i en stress- og trivselssamtale 

Det vil altid være dig, din situation og dine udfordringer, som er udgangspunktet for, hvad samtalen med os kommer til at handle om.  

Her kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med og hvordan.

Stress 

Stress er det område, vi hjælper allerflest indenfor. Hvilket heller ikke er mærkeligt, når 29 % af alle danskere oplever et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2021). 

Det er meget individuelt, hvordan stress opleves, og derfor vil symptomerne også være forskellige. Har du derfor mistanke om, at du oplever tegn på stress, så tag kontakt til os. Du kan også tage vores stresstest.  

Din samtale med os kunne fx handle om, hvad det er, der udløser presset eller oplevelsen af stress hos dig - samtidig med at du vil få redskaber til, hvordan du kan håndtere din situation, så du igen kan komme til at trives i dit arbejdsliv.

Mistrivsel

Mistrivsel er et vidt begreb og handler i bund og grund om udfordringer eller problemer i dit arbejdsliv, som akut eller over længere tid, har givet dig følelsen af ikke at trives. Det kan være, at du ikke trives med dine arbejdsopgaver, i relationen til en eller flere kolleger eller i forhold til en sygdom, som påvirker dit arbejdsliv.  

Vi hjælper mange, som af den ene eller anden årsag, oplever en form for mistrivsel i deres arbejdsliv. Sidder du med samme følelse af ikke at trives i dit arbejdsliv, sådan som det er lige nu, så tag kontakt til os.

Konflikter med leder eller kolleger 

Oplever du at have tilbagevendende konflikter med en kollega eller din leder, og har du svært ved at se, hvordan det skal løse sig? Så er vi klar til at hjælpe dig med redskaber til at løse konflikten.  

Sammen vil vi spore jer ind på, hvad der ligger til grund for konflikten. Måske er det kommunikationen mellem jer, der fejler? Eller en fejltolkning af hinandens intentioner, der er en del af årsagen?  

Vi hjælper dig også, hvis du oplever mobning eller chikane på din arbejdsplads.

Uretfærdig behandling  

At føle sig uretfærdigt behandlet på jobbet kan ramme hårdt og give følelsen af magtesløshed. Vi er klar til at hjælpe dig med, hvordan du kan tackle situationen.  

Dårlig ledelse er en af de faktorer, som ofte ligger til grund for følelsen af at være uretfærdigt behandlet. Måske du oplever, at din leder ganske enkelt ikke behandler dig ordentligt, går over dine grænser eller ikke kan lide dig. Det kan også være, at du har fået en skriftlig advarsel, hvor du ikke kan genkende det, der står i den, eller at du er blevet uberettiget opsagt. Det er alt sammen noget, der kan føre enormt mange svære følelser med sig, og som vi står klar til at hjælpe dig med at håndtere.  

Måske du også har brug for juridisk hjælp? Vores jurister hjælper dig med, hvad dine rettigheder er i den situation, du står i.

En svær samtale

Står du over for en svær samtale med din leder eller en kollega? Det kan være, at du er blevet indkaldt til en sygefraværssamtale med din leder, eller skal have en snak med en kollega om, hvordan I løser en konflikt mellem jer. Det er situationer, som kan give knuder i maven, svedige håndflader og sende dig gennem hele følelsesregistret. Vi står klar til at klæde dig på til samtalen og give dig redskaber til at komme bedst muligt igennem den.  

Vi taler også med mange, der mistrives på jobbet fx pga. arbejdsopgaver eller kolleger, og har brug for hjælp til, hvordan de tager snakken op med deres leder omkring det. Har du også brug for hjælp til det, så tag kontakt til os.

At bryde mønstre og sætte grænser 

Når du ikke trives på jobbet, kan det ofte handle om, at du har brug for at få brudt gamle, negative mønstre eller sætte grænser over for kollegerne eller chefen. Det ved vi godt, er lettere sagt end gjort. Derfor er det også emner, vi ofte hjælper med.   

Du kan få hjælp til, hvordan du kan tydeliggøre dine egne grænser og håndtere de svære følelser, der kan hænge sammen med det. Du kan også få redskaber til, hvordan du kan sige fra på en positiv måde - altså, hvor fokus er på, hvad du gerne vil opnå, fremfor på det, der er svært.