Forside/ .../ Advarsel

Advarsel

Har din arbejdsgiver valgt at give dig en advarsel? Og er du måske ikke helt enig? Så find svar på hvad du skal gøre.


Hvad er en advarsel?

Det er din arbejdsgivers måde at påtale et eller flere forhold der skal forbedres fra din side. Det kan være, at du skal blive bedre til at møde til tiden, tale pænere til dine kollegaer, eller forbedre indsatset i dit arbejde.

Der er ingen regler på det danske arbejdsmarked omkring advarsler, og derfor er der ingen regler og krav om, at der eksempelvis skal gives en mundtligt advarsel inden der kan gives en skriftlig, eller at man skal have 3 advarsler før man kan blive sagt op.

Du kan normalt ikke få advarslen annulleret, da det er arbejdsgivers måde at påtale forhold de ikke mener fungerer.

Godt at vide!

  • fordi der ikke er regler om advarsler, er det op til arbejdsgiver om du skal have en advarsel
  • du kan blive sagt op hvis ikke du forbedrer dig efter en advarsel
  • det kan påvirke din trivsel hvis du får en urimelig advarsel

Krav til advarslen

Det er helt op til arbejdsgiver om en advarsel skal være mundtlig eller skriftlig. Uanset hvordan advarslen gives, har begge former for advarsel præcis samme betydning, og kan dermed få samme konsekvens for dit ansættelsesforhold hvis ikke der sker forbedring.

Mundtlig advarsel

En mundtlig advarsel kaldes også en påtale. Altså hvor din arbejdsgiver mundtlig påtaler nogle forhold hos dig personligt, eller i din arbejdsindsats der skal forbedres.

Arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har fået en mundtlig advarsel, og for at kunne det vælger mange arbejdsgivere enten at skrive det ind i din personalemappe, at der er givet en mundtlig påtale, eller skrive det i et referat fra et møde hvor du har fået påtalen.

Skriftlig advarsel

Får en du en skriftlig advarsel er der nogle formkrav der skal være opfyldt hvis den skal være juridisk gyldig:

  • Der skal stå så konkret som muligt hvorfor du får en advarsel, altså hvilke kritik punkter din arbejdsgiver har
  • Der skal stå hvilke konsekvenser det kan få for dit job, hvis du ikke forbedrer dig, altså om det kan medføre opsigelse eller en bortvisning i sidste ende

Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver aftaler et opfølgningsmøde, hvor I kan tale om, hvordan udviklingen har været efter du fik advarslen.


Sådan gør du hvis du har fået en advarsel

Er du enig i advarslen?

Er du enig i de punkter du har fået en advarsel for, så er advarslen i orden. Det vigtige for dig er, at du forsøger at forbedre de forhold du har fået en advarsel for, så du ikke risikerer det får konsekvenser for din ansættelse.

Det kan være en god ide at skrive ned hver gang du har eksempler på forbedring, og så tage eksemplerne med når du skal til opfølgningssamtale med din arbejdsgiver. Så kan du konkret vise at du har forbedret dig.

Er du ikke enig i advarslen?

Såfremt du ikke er enig i den advarsel du har fået, er det meget vigtigt, at du reagerer over for din arbejdsgiver.

Reagerer du ikke på en advarsel, vil det opfattes fra arbejdsgivers side, som om du er enig og har accepteret advarslen.

Tænk over hvorfor du ikke er enig, og skriv det så i et brev eller en mail til din arbejdsgiver, og gem en kopi. Det er vigtigt du forholder dig objektivt, og skriver indsigelsen i en sober tone.

Alt afhængig af hvad du har fået en advarsel for kan det føles meget personligt at få en advarsel, fordi det udtrykke kritik fra arbejdsgiver. Det kan derfor være en god ide, at vente en dag eller to med at skrive indsigelsen.

Du skal beskrive hvilke punkter du ikke er enig i, samt hvorfor du ikke er enig.

Kom gerne med forslag til hvordan forholdene kan forbedres, hvis det måtte være aktuelt i forhold til din advarsel.

Er der punkter du er enig i og som du vil rette op på, så skriv endelig også det i din indsigelse. Så viser du din arbejdsgiver, at du har forholdt dig realistisk til advarslen, og ikke bare afviser det hele.

10 ting du skal vide om advarsler
Får du en advarsel, er det godt at vide, hvordan du skal forholde dig.

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.