Forside/ .../ Konkurs

Konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, kan du få din løn fra Lønmodtagernes Garantifond. Der er også mulighed for at få dækket andre krav. Det kan du læse mere om her på siden.


Hvis din arbejdsgiver er ved at gå konkurs eller er gået konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, er du ofte sikret af Lønmodtagernes Garantifond, og som medlem af Krifa kan vi kan hjælpe dig. Vi vejleder dig om, hvordan du skal forholde dig, og hvordan du finder den korrekte dokumentation. Som medlem af Krifa basis eller plus hjælper vi dig også med at anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond.  I de fleste tilfælde tilbyder vi også et rentefrit lån, indtil din sag er færdigbehandlet hos Lønmodtagernes Garantifond.

Kontakt os derfor straks, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller på anden måde bliver ude af stand til at betale din løn. Bemærk, at det er vigtigt for dig at blive tilmeldt jobcentret, afhængig af om du er hjemsendt, opsagt eller fritstillet. Kontakt vores juridiske konsulenter for nærmere vejledning om tilmelding til jobcentret i netop din situation.

Som udgangspunkt skal du fortsætte med at arbejde, selv om du ikke får din løn. Hvis du får besked om at aflevere nøgler eller bliver hjemsendt, er det vigtigt, at du får din hjemsendelse på skrift, inden du forlader arbejdspladsen.

Sådan er forløbet i forbindelse med en konkurs

Er det umuligt for din arbejdsgiver at betale sine regninger, ender det sikkert med en konkurs. Det er din arbejdsgiver selv eller dem, der har penge til gode, der kan begære din arbejdsgiver konkurs. Det foregår ved skifteretten. Hvis din arbejdsgiver erklæres konkurs, vælges der en advokat – en kurator. Det er kuratoren, der nu bestemmer på din arbejdsplads. Kurators opgave er bl.a. at sikre pengene i den konkursramte arbejdsplads og til sidst fordele pengene ligeligt mellem dem, der har penge til gode.

Lønmodtagernes Garantifond dækker

Hvis din arbejdsplads går konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond som udgangspunkt:

 • Løn, provision og bonus
 • Arbejdsmarkedspension
 • Feriepenge
 • Fri bil og telefon
 • Opsigelsesvarsel
 • Fratrædelsesgodtgørelse

Lønmodtagernes Garantifond dækker dog kun kravet, hvis det kan dokumenteres.

Vær opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond højst dækker 160.000 kr. efter skat. Så du kan højst få udbetalt 160.000 kr., efter at skatten er trukket fra. Herudover kommer evt. feriepenge, du har til gode.

Dit tilgodehavende skal være anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond senest 4 måneder efter, at din arbejdsplads er erklæret konkurs. Vi hjælper dig med anmeldelsen.

Lønmodtagernes Garantifond dækker (som udgangspunkt) ikke

 • Krav (løn, pension mv.), der er ældre end 6 måneder regnet fra den dag, konkursen blev indgivet til skifteretten
 • Kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentationsudgifter
 • Udlæg, som din arbejdsgiver skulle have refunderet
 • Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis
 • Kompensation for konkurrenceklausuler
 • Arbejde for konkursboet
 • Hvis du har været med i den øverste ledelse, er direktør, medlem af bestyrelsen, daglig leder, har beføjelser på direktørniveau, freelancer, handelsagent, eneaktionær, ejer en væsentlig del af virksomheden, er eller har været gift eller samlevende med arbejdsgiveren eller er i nærtstående familie med arbejdsgiveren.

Selv om dit tilgodehavende ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond, er det vigtigt at få anmeldt kravet i konkursboet. I nogle tilfælde kan der være penge i konkursboet til dækning af de krav, der ikke er omfattet af garantien. Som Krifa basis eller plus-medlem hjælper dig vi med anmeldelsen.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om noget.

Konkurs og ansættelse hos nærtstående familie

Er du ansat i en virksomhed, som ejes af nærtstående familie, kan Lønmodtagernes Garantifond nægte at dække dit tilgodehavende.

Nærtstående familie er ægtefælle, samlever, forældre, børn, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn osv.

Hvis du er i den situation og er basis eller plus-medlem, så kan du kontakte os for nærmere vejledning.

Elevforhold

Hvis du er under uddannelse efter loven om erhvervsuddannelse, fx som lærling eller elev, er der specielle regler for dig. Hvis din prøvetid er overstået, kan din uddannelsesaftale ikke opsiges. Heller ikke selv om din virksomhed går konkurs. Du vil derfor have ret til en godtgørelse. Vi hjælper dig med at anmelde kravet til Lønmodtagernes Garantifond. Husk at orientere skolen om, at din arbejdsgiver er gået konkurs. Der er ofte mulighed for at fortsætte uddannelsen i skolepraktik.

Hvis du er medlem af Krifa og elev i en virksomhed der er gået konkurs, kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan gøre.

Arbejde ved konkursboet

Hvis ikke du er opsagt og fritstillet inden konkursen, skal kurator inden 14 dage efter konkursdekretets afsigelse meddele dig, om konkursboet ønsker at have dig som ansat. Hører du ikke noget fra kurator, eller meddeler kurator dig, at konkursboet ikke ønsker at have dig ansat, har du ret til at ophæve din ansættelse. Hvis du er medlem af Krifa, anbefaler vi dig, at du kontakter os allerede ved konkursens start, så vi kan vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig, bl.a. om, hvad det vil sige at ophæve en ansættelse, hvis det bliver aktuelt for dig, og hvordan du evt. kan gøre det.
 


Kurator kan bede dig om at arbejde for konkursboet i en kortere eller længere periode. Den løn, konkursboet derved skylder dig, er ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond. Derfor råder vi dig til, at du ikke arbejder for konkursboet, medmindre der er stillet sikkerhed for din løn for arbejdet. Sikkerheden bør være en bankgaranti. Men det kan også klares ved, at du får din løn betalt forud.

Hvis kurator meddeler, at konkursboet ønsker at have dig ansat, skal konkursboet betale den løn m.m., du evt. har til gode. Hvis konkursboet ikke betaler det, du har til gode, eller stiller den fornødne sikkerhed, har du ret til at ophæve din ansættelse. Hvis det er tilfældet, kontakt os, så vi kan vejlede dig i, hvordan du ophæver din ansættelse.

Hvis kurator fortsat ønsker dig ansat, og din arbejdsplads helt eller delvis sælges, kan du være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det medfører, at køberen af din arbejdsplads også overtager alt, det, du har til gode. Er du medlem, så kontakt os for nærmere vejledning, hvis det er aktuelt.


Rekonstruktion

Hvis din arbejdsgiver ikke kan betale din løn eller sine regninger, kan han bede skifteretten om at komme under rekonstruktion. På den måde får din arbejdsgiver mindst 3 måneder til at finde en løsning på den økonomiske situation. Skifteretten udpeger en advokat, der skal godkende alle større beslutninger truffet af din arbejdsgiver. Formålet med rekonstruktion er at undersøge, om virksomheden kan reddes, så en konkurs undgås.

Hvad betyder en rekonstruktion for dig?

Vi anbefaler, at du kontakter os med det samme, hvis du bliver bekendt med rekonstruktion på din virksomhed.

I forbindelse med en rekonstruktion skal advokaten (også kaldet rekonstruktøren) inden for 14 dage erklære, om han vil fortsætte ansættelsesforholdet eller ej.

Under rekonstruktionen skal du stadig have din løn udbetalt, som du plejer. Din arbejdsgiver kan låne penge til din løn hos Lønmodtagernes Garantifond.

Du kan forlange, at din arbejdsgiver stiller garanti for din løn, hvis du skal arbejde under rekonstruktionen. Det er dog ikke en absolut nødvendighed, da din løn under en rekonstruktion i de fleste tilfælde vil være sikret af Lønmodtagernes Garantifond, hvis virksomheden senere går konkurs. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke din løn, hvis den er ældre end 6 måneder før din arbejdsplads enten går i rekonstruktion eller går konkurs. Derfor er det aldrig en god ide at vente med at stille krav om betaling af forfalden løn. Er du medlem, så kontakt os, så snart du ikke får din løn.


Hvis du er i familie eller er samlever med din arbejdsgiver, eller du er direktør i virksomheden, er der særregler for dig. Så skal du være klar over, at din løn som udgangspunkt ikke er omfattet af Lønmodtagernes Garantifonds dækning.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.