Foto af to personer i konflikt med hinanden Den ene person udviser en konfronterende konfliktadfærd og den anden en afvisende afvisende adfærd

Find din konfliktstil

Vi håndterer alle konflikter forskelligt og har nogle foretrukne, måske ubevidste reaktioner, når vi møder en konflikt. Og både dagsform og konfliktens karakter vil påvirke vores reaktion.

Der er ingen forkerte måder at løse konflikter på, men det kan være en fordel at være opmærksom på den måde, vi oftest reagerer på i en konflikt, og ikke mindst, at andre måske reagerer anderledes, end man selv gør. Står man i en konflikt, hvor der er vidt forskellige reaktionsmønstre, er der stor risiko for, at man bliver endnu mere irriteret på den anden part og konflikten ikke bliver løst konstruktivt.

Brug testen på arbejdspladsen  

Tag testen og bliv klogere på, hvordan du reagerer i konflikter. Bed eventuelt medarbejderne om også at tage testen, og brug det som udgangspunkt for en dialog om, hvordan I kan håndtere konflikter og uoverensstemmelser på jeres arbejdsplads.  

Når du har taget testen, får du også et forslag til, hvordan I kan udarbejde et sæt spilleregler for konflikthåndtering på jeres arbejdsplads.