Guide til at forstå din lønseddel

Hver anden dansker oplever fejl på sin lønseddel ifølge Epinion, og derfor er der mange penge at hente ved at lære at tyde din lønseddel.

Få hjælp til at tjekke og forstå din lønseddel med vores lønspecialist Britt Toft Holm – så går du ikke glip af penge.

Lønseddel-forklaring: Sådan skal du forstå din lønseddel

Sammen med vores lønspecialist Britt Toft Holm har vi her samlet en miniordbog, der hjælper dig med at forstå din lønseddel.

Forstå din loenseddel

1. Arbejdstimer

Arbejdstid (antal timer) i lønperioden. Kært barn har mange navn og dine arbejdstimer kan både blive angivet som enheder, grundlag, antal med mere. Fælles for alle betegnelser er dog, at de dækker over det antal arbejdstimer, du får løn for.

2. Månedsløn

Angiver din månedsløn, som er beregnet ud fra arbejdstid/-timer i lønperioden og til lønsatsen før skat.

3. Pensionsbidrag

Din egen indbetaling til pension. Beløbet beregnes ofte af din bruttoløn (din grundløn inden der fratrækkes fradrag og skat). 

4. ATP-bidrag

Lovpligtigt pensionsbidrag for alle over 16 år. ATP er din garanti for, at du supplerer din folkepension med en ekstra pension.

5. AM-bidrag

Står for Arbejdsmarkedsbidrag og er en bruttoskat på 8 %, som fratrækkes før A-skat. Beløbet efter satsen er fratrukket er din A-indkomst. Alle lønmodtagere betaler AM-bidrag som en hjælp til statens udgifter.

6. Skattefradrag

Dit skattefradrag er personligt. Det trækkes fra din løn før A-skat og er et beløb, du ikke betaler skat af. Dit personlige skattefradrag har SKAT beregnet ud fra din forskudsopgørelse.

7. A-skat

A-skat er den procentdel, der trækkes fra din A-indkomst (løn, SU, dagpenge, pension), når ATP-, AM- og pensionsbidrag er fratrukket.

8. Dispositionsdato

Forkortes ofte Disp.Dato og er den dato, hvor din løn går ind på din lønkonto. I de fleste tilfælde har du pengene til rådighed om morgenen.

9. Udbetalt nettoløn

Det beløb, der tikker ind på din konto, når bidrag og skat er fratrukket.

10. Feriepenge

Feriepenge udgør 12,5 % af din månedsløn. Du betaler også AM-bidrag og A-skat af dine feriepenge.

11. Samlet pension

Indbetaler både du og din arbejdsgiver et pensionsbidrag, sættes det samlede beløb ind på din pensionsordning.

12. Ferieregnskab

Du kan se, hvor mange feriedage du har optjent. I regnskabet kan du også typisk se, hvor mange dage du har afholdt, og hvor mange du har tilgode.

13. Samlet saldooversigt

Arbejdstimer, ATP-bidrag, AM-bidrag, A-indkomst, A-skat, feriepenge og -dage bliver talt sammen for indeværende år. For hver lønperiode akkumuleres summerne løbende.

Få hjælp til din lønseddel

Mistænker du en fejl i din lønseddel? Vores lønspecialister analyserer dine seneste tre lønperioder for at finde frem til fejlen og rådgive dig bedst muligt.

Hvornår og hvor kan jeg se min lønseddel?

Du får enten din lønseddel fysisk med posten, på mail eller i din e-Boks.

Men hvornår får man sin lønseddel? Det kan være forskelligt og afhænger af arbejdspladsen.

Nogle modtager den flere dage, før lønnen bliver udbetalt – andre på lønningsdagen. Du skal senest modtage din lønseddel den dag, du får løn.

Ellers kan du ikke se, om alt er korrekt, eller om du mangler løn.

Tjek din lønseddel for de rette oplysninger

Lønsedler kan se forskellige ud. Og opbygningen kommer an på, hvilket lønsystem din arbejdsplads bruger.

Uanset hvordan den ser ud, er det vigtigste ifølge Britt Toft Holm, at du tjekker din lønseddel for følgende informationer:

  • Din arbejdsgivers navn og adresse
  • CVR-nummer
  • Dit eget navn og adresse
  • CPR-nummer (eller arbejdsnummer)
  • Lønperiode – eksempelvis 1.-31. september
  • Arbejdstimer
  • Trækprocent og hvilke beløb der er indbetalt til A-skat og AM-bidrag

På mange lønsedler står også oplysninger om eksempelvis ferieregnskab, men det er ikke et krav.

De beløb, der står på din lønseddel, skal matche dem, der står i din ansættelseskontrakt eller i din overenskomst.

Hold øje med skat og pension

Din lønseddel er en kvittering på din løn og er i bund og grund et dokument med tal – den er ikke en garanti for, at der tikker løn ind på din konto.

Du kan derfor heller ikke være sikker på, at du har indbetalt skat eller pension, selvom det står på din lønseddel.
 
Derfor understreger Britt Toft Holm, hvor vigtigt det er, at du tjekker det på skat.dk og din pensionsordning. Du behøver ikke gøre det hver måned, men én gang i kvartalet er en god idé.

Hvad sker der, hvis du ikke reagerer på manglende indbetaling af skat? Så kan du risikere, at du selv skal betale skatten af de penge, du har modtaget.

Du kan se din indbetaling måned for måned i din indkomstoplysninger på skat..
 
Der kan også blive problemer med din pension, hvis din arbejdsplads går konkurs. Lønmodtagernes Garantifond udbetaler løn og pension i tilfælde af konkurs – men de dækker kun seks måneder før konkursen.

Så har du ikke betalt pension inden da, er pengene tabt.

Find flere svar om din lønseddel

Hvordan skal jeg forstå min lønseddel?

Din lønseddel beskriver den løn, du har optjent i en lønperiode, ligesom den viser de lovpligtige bidrag og skatter, du skal betale. 

Den viser også ofte, hvad du betaler i pension, og hvor mange feriepenge/-dage du har optjent.

Hvad gør jeg, hvis jeg finder fejl på min lønseddel?

Opdager du en fejl på din lønseddel, skal du kontakte din arbejdsgiver eller bogholderiet på din arbejdsplads. Forklar fejlen og hav altid dokumentation klar.

Bliver fejlen ikke rettet, eller er din arbejdsplads uenig, kan du få hjælp og rådgivning fra vores lønspecialister til at gennemgå din lønseddel.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på på min lønseddel?

Det er vigtigt, at du tjekker, om du har fået den rigtige løn udbetalt – herunder beløb og arbejdstimer.

Du bør også tjekke jævnligt, om du indbetaler A-skat til SKAT og pension til din pensionsordning.