Krifa bakker op om 'død periode'

I kølvandet på Regeringens beslutning om at lukke de danske jobcentre og suspenderingen af rådighedsforpligtelsen foreslår SF en såkaldt ’død periode’ for dagpengemodtagere. Det er det eneste rigtige, mener Krifas formand Søren Fibiger Olesen

Corona-pandemien har allerede sat sine tydelige spor i Danmark, og det påvirker alt fra privat- og offentligt ansatte til vikarer og ledige. Regeringen besluttede i sidste uge at lukke landets jobcentre for at begrænse Corona-smitte, og i samme ombæring suspenderede de rådighedsforpligtelsen for ledige, men garanterede samtidig, at de ledige stadig får dagpenge.

”Karsten Hønge og SF har fat i noget, når de foreslår, at perioden med Corona skal anses som en såkaldt død periode for de ledige. Det er så godt som umuligt for ledige at erhverve sig et job i disse tider, og den her tid burde selvfølgelig ikke tælle med i beregningen af, hvor længe de er berettiget til dagpenge,” siger Søren Fibiger Olesen, der er formand i Krifa.

Ifølge formanden må Regeringens suspension af rådighedsforpligtelserne være et udtryk for en erkendelse af, at det reelt ikke er muligt at være jobsøgende i den her tid. Og når man ikke kan være jobsøgende, bør det heller ikke gå ud over den i forvejen korte periode, man er dagpengeberettiget.

SF foreslår, at den døde periode foreløbigt skal vare fra 1. marts til 1. juni. Det bakker Danske A-kasser op om, og nu også fagforeningen og a-kassen Krifa.

Vi må ikke glemme de ledige
Søren Fibiger Olesen har kun rosende ord til landets statsminister Mette Frederiksen og Regeringens håndtering af den her usædvanlige situation.

”Mette Frederiksen har udvist stor handlekraft på en empatisk og fornuftig måde, hvor der allerede nu er etableret flere hjælpepakker, der kan holde hånden under virksomheder og deres ansatte. Men vi må ikke glemme de ledige. Det er deres økonomiske fundament, der er på spil,” siger Søren Fibiger Olesen, og fortsætter:

”Vi er allerede blevet kontaktet af et medlem, hvis dagpengeperiode udløber om to måneder. Medlemmet er naturligvis frustreret og utryg, for hvordan skal medlemmet få mad på bordet, når den eneste indtægtskilde forsvinder, og det er umuligt at få et job i de her tider?"

Formanden understreger, at vi som samfund har et stort ansvar for også at sikre den her gruppe, og der er derfor fuld opbakning fra Krifa til en såkaldt ’død periode’ for dagpengemodtagere.

 

Publiceret den 16. marts 2020