Krifa vinder principiel sag ved højesteret

Krifa vinder principiel sag i Højesteret: Får stor betydning for provisionslønnede

Hvis man som provisionslønnet har været hjemsendt på lønkompensationsordningen, har man ret til en gennemsnitlig provision under hjemsendelsen. Dette slår en ny Højesteretsdom nu fast.

Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvis afgørelse er af stor betydning for både lønmodtagere og arbejdsgivere.

Afgørelsen åbner nemlig op for, at provisionslønnede ansatte kan rejse krav om kompensation for deres hjemsendelse under Corona-nedlukningerne, hvis de har været hjemsendt på lønkompensationsordningen og ikke fået en betaling svarende til deres gennemsnitlige provision forud for hjemsendelsen.

Ikke rimeligt
Sagen begyndte hos Krifa, hvor et medlem henvendte sig, da vedkommende alene havde fået lønkompensationsbeløbet fra sin arbejdsgiver og ikke en betaling svarende til sin tidligere provision.

Medlemmet var hundrede procent provisionslønnet. Det betyder, at man får løn pr. kunde eller pr. udført arbejde, og hvis der ikke udføres arbejde, er der i udgangspunktet ikke nogen betaling. Det konkrete område, som medlemmet arbejdede indenfor, var helt lukket ned under Corona.

Under nedlukningerne havde medlemmet derfor ikke haft mulighed for at tjene penge som normalt, men arbejdsgiver tolkede reglerne sådan, at medlemmet som provisionslønnet ikke skulle kompenseres, udover det beløb som kunne modtages via lønkompensationsordningen.

- Krifa mente ikke, at det kunne være rimeligt, at man som provisionslønnet skulle være uden indkomst, når medlemmet var sendt hjem og derfor ikke havde nogen mulighed for at arbejde, siger Krifa-advokat Bjørn Holtze, der først har vundet sagen i Landsretten og nu i Højesteret.

Vigtig sejr
Dommen er af principiel karakter, da der ikke tidligere er blevet dømt i lignende sager. Det kommer til at have stor betydning for provisionslønnede, som var på lønkompensationsordningen, at de nu har Højesterets ord for, at de har ret til en gennemsnitlig provision for de perioder, hvor de har været hjemsendt under Corona.

- Det er en vigtig sejr! Der kommer til at have stor betydning både for vores medlem og for provisionslønnede generelt, lyder det fra Bjørn Holtze.

Publiceret 5. maj 2022