Krifa om lovindgreb - Alle er tabere

Lønmodtagerne sejrer i Bruxelles: - EU-mindsteløn er godt for alle

Europa-Parlamentet har netop stemt for direktivet om europæisk mindsteløn, og det glæder Krifa-formand Eik Dahl Bidstrup
Torsdag eftermiddag er EU-kommissionens forslag om en fælles europæisk mindsteløn blevet stemt igennem i Europa-Parlamentets udvalg om beskæftigelse og sociale anliggender. I oktober sidste år offentliggjorde kommissionen deres bud på, hvordan en mindsteløn kan se ud i praksis, og de har nu nået et afgørende punkt, efter et flertal af parlamentarikerne har stemt for.

- Det er en sejr for alle lønmodtagere i Europa, at direktivet om mindsteløn er stemt igennem og skal videre til trilogforhandlinger. Set fra min stol er det den eneste rigtige vej at gå for at hæve bundniveauet og sikre ordnede vilkår for EU's borgere, lyder det fra Eik Dahl Bidstrup, der er formand i Krifa og repræsenterer mere end 185.000 danske lønmodtagere.

Knap hver 10. EU-borger er såkaldt ”working poor” og har svært ved at leve af den løn, de får udbetalt. Det forarger formanden for Krifa, at der er nogle i Danmark, som tillader sig at stå i vejen for at nedbringe den statistik.

- Jeg synes, det er pinligt, at beskæftigelsesministeren og størstedelen af fagbevægelsen ikke under lønmodtagerne i Europa et anstændigt lønniveau, fordi der er en frygt, som er helt ude af proportioner, siger Eik Dahl Bidstrup og henviser til bekymringen om, at direktivet vil skade den danske model.

Direktivet pålægger lande, der allerede har en lovbestemt mindsteløn, at sikre en passende mindsteløn. De skal udvikle en beregningsmodel, som tager højde for nationale faktorer, men lande som Danmark, hvor arbejdsmarkedet primært er dækket af overenskomster, kan fortsætte som nu.

Danskerne skal have grundlæggende rettigheder

Mens nogle ser det nye direktiv som den største trussel mod den danske model i nyere tid, ser man i Krifa muligheder og forbedringer.

- I Danmark kan vi fortsætte med overenskomster, men den europæiske mindsteløn kan potentielt være med til at sætte en stopper for social dumping, som er et stort problem i flere brancher herhjemme. Det vil betyde, at den stadig stigende udenlandske arbejdskraft ikke kan presse lønniveauet urimeligt langt ned, som det er tilfældet i dag, siger Eik Dahl Bidstrup.

Krifa-formanden understreger, at den danske model er fundamentet for det gode arbejdsmarked, vi har i Danmark, men at fagbevægelsen inkl. Krifa i 120 år har forsøgt at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet uden held. Det betyder, at mere end 500.000 danskere arbejder uden overenskomst i dag.

Derfor mener fagforeningen heller ikke, at man skal stoppe ved mindsteløn. Krifa foreslår, at der i Danmark indføres grundlæggende rettigheder til alle danske lønmodtagere, som fx barnets første sygedag og opsigelsesvarsel. Det skal ske ved almengørelse af overenskomster, hvor udvalgte mindsterettigheder vil gælde alle inden for samme fag.

- Den danske model suppleres allerede med lovgivning flere steder i dag. Det ser vi bl.a. på transportområdet, hvor Krifa også har overenskomster, og lige netop her er det med til at sætte en stopper for social dumping, siger Eik Dahl Bidstrup.

Publiceret 12. november 2021