Hver anden dansker tror ikke på egne evner

Ny rapport: Hver anden dansker tror ikke på egne evner

Danskerne oplever, de præsterer bedre på jobbet, når de tror på sig selv. Men halvdelen af lønmodtagerne er ikke altid overbevist om egne evner. Det viser en ny rapport, som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst står bag sammen med Kantar Gallup, og det bekymrer Krifas formand Eik Dahl Bidstrup
Det at mestre sit arbejde er en af de syv faktorer, der betyder mest for danskernes arbejdslyst ifølge Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og Kantar Gallup, men den nyeste rapport fra de to ’Mestring – pres eller potentiale’ viser, at det kniber med oplevelsen af mestring blandt de danske lønmodtagere.

Hver anden danske lønmodtager svarer i den nye rapport, at de ikke altid tror på deres egne evner, når de skal løse en arbejdsopgave. Samtidig siger hver tiende, at de i høj eller meget høj grad oplever, at de har for mange opgaver, der er for krævende i forhold til deres kompetencer.

Frihed til at gennemføre uddannelsesplan

Det vækker bekymring hos Krifas formand Eik Dahl Bidstrup.

- Det er vigtigt for vores trivsel på jobbet, at vores arbejdsopgaver passer til vores kompetencer, og at vi har en grundlæggende følelse af, at vi kan klare det, lyder det fra formanden, der mener, at det tydeliggør behovet for at sikre efteruddannelse og opkvalificering til alle lønmodtagere.

- Det er bl.a. derfor, at vi i Krifa arbejder for, at danskerne skal have ret til to ugers frihed om året til at gennemføre en uddannelsesplan. På den måde sikrer vi, at alle har mulighed for at udvikle sig gennem hele arbejdslivet, fortsætter han.

Rapporten viser desuden, at danskerne oplever, at de præsterer bedre, når de tror på sig selv, og det har stor betydning for at lykkes.

Mestring er ikke bare mestring

Der er ifølge den nye rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst tre dimensioner af mestring, nemlig faglig, personlig og social mestring, og det er særligt de to første, der påvirker danskernes arbejdslyst.

Undersøgelsen viser bl.a., at oplever du i høj eller meget høj grad faglig tilfredshed, så har du en arbejdslyst på 81 point på en skala fra 0 til 100. Oplever du slet ikke eller kun i mindre grad faglig tilfredshed, så daler din arbejdslyst til 41.

- Det er i vores nyeste rapport meget tydeligt, at faglig kompetence betyder noget for vores arbejdslyst. Og vi kan se, at det demotiverer os, hvis vi ikke får brugt vores fulde potentiale på jobbet, siger Eik Dahl Bidstrup og fortsætter:

- Men den faglige mestring kan ikke stå alene. For hvis vi ikke evner at håndtere de udfordringer, vi kommer ud for på jobbet, så er det svært at bruge vores faglige mestring i praksis.

Den nye undersøgelse viser nemlig, at oplever du ikke at have tilstrækkeligt personligt overskud til at leve op til kravene i dit job, er din arbejdslyst på 43 point på en skala fra 0 til 100. Oplever du til gengæld et stort personligt overskud, er din arbejdslyst på 80.

Fakta

Krifas forskning viser, at faktoren mestring rummer tre dimensioner: Faglig mestring, personlig mestring og social mestring.

- FAGLIG MESTRING Når du fagligt mestrer dit job, har du oplevelsen af at have de rigtige kompetencer til at udføre arbejdet. Du er fagligt god i jobbet, og du udvikler dig og får brugt dine kompetencer. Dine kolleger ser dig ligeledes som faglig stærk og kompetent i arbejdet.

- PERSONLIG MESTRING Når du oplever personlig mestring i jobbet, har du oplevelsen af, at du er tilstrækkeligt psykisk og følelsesmæssigt rustet til at klare de krav og forandringer, du bliver stillet over for. Samtidig har du også en personlig glæde og tilfredsstillelse ved det arbejde, du udfører.

- SOCIAL MESTRING Når du oplever at mestre socialt i dit arbejde, føler du dig tilstrækkeligt kompetent og parat til at samarbejde og kunne begå dig socialt blandt kolleger og leder.

 

Publiceret 15. november 2021