Krifa: Nyt samarbejde hjælper forældre til børn der mistrives

Nyt samarbejde hjælper forældre til børn der mistrives

Når unge mistrives, rammer det hele familien og især forældrene, der prøver at hjælpe deres barn. Men hvem hjælper forældrene i den svære tid? Nu får hele familien en håndsrækning fra et nyt samarbejde mellem Krifa og Foreningen Børn og Unges Trivsel

Dårlig samvittighed, søvnløse nætter, bekymringer for fremtiden, ansøgninger til kommunen, skyggebørn og forsømte arbejdsopgaver. Det er ikke småting, forældre til børn i mistrivsel må stå med. Men hvem griber egentlig forældrene og sikrer, at de ikke brænder sammen?

Fagbevægelsen Krifa vil nu i samarbejde med Foreningen Børn og Unges Trivsel give en hjælpende hånd til de af deres medlemmer, som netop står i den spidsbelastningssituation, det er at have et barn, som har det rigtig svært. Og de nyeste tal fra blandt andre Sundhedsstyrelsen viser, at der kun bliver flere og flere børn i mistrivsel.

- I mit tidligere virke som Folketingspolitiker og psykiatriordfører har jeg igen og igen oplevet, at et udredningsforløb eller et forsøg på at hjælpe sit barn i dårlig trivsel slider hele familien op. Der er brug for et øget fokus på forældres trivsel og stressniveau midt i en familiekrise, ikke kun fordi det er medmenneskeligt at gøre, men også fordi det er forebyggende, når det kommer til at sikre slidte forældres fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, lyder det fra Jane Heitmann, formand for Krifa.

Fokus på hele familiens behov

Krifa er en arbejdslivsbevægelse, der vil fremme god arbejdslyst for alle. Og netop den mission hænger godt sammen med det formål, som Børn og Unges Trivsel er sat i verden for. Ifølge organisationen skal børns mistrivsel nemlig ses som et problem for hele familien – og ikke kun noget, der påvirker de unge.

- Der er ingen tvivl om, at når børn og unge mistrives, så påvirker det også deres forældre. Vi arbejder meget med at etablere effektfulde partnerskaber, så vi i fællesskab kan løfte de udsatte unge – og i det nye samarbejde med Krifa, får vi i højere grad mulighed for at række ud til forældrene og hjælpe hele familien, fortæller Heidie Graversen, direktør og familiebehandler hos Børn og Unges Trivsel.

Som medlem af Krifa, kan du med det nye samarbejde blandt andet få:

- Anonym psykologisk rådgivning med fokus på pårørenderollen
- Hjælp fra et tværfagligt team beståede af bl.a. psykologer, terapeuter og socialrådgivere
- Ungerådgivning og familiebehandling   

 

Publiceret 29. august 2023 

FAKTA

Hver femte gang en borger bruger sin sundhedsforsikring til at få psykologhjælp, skyldes det deres barns mistrivsel eller sygdom. Det viser en ny undersøgelse fra Danica Pension, der har spurgt 998 respondenter.

I 2021 viste tal fra Bedre Psykiatri, en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, at cirka halvdelen af de pårørende oplevede i høj grad, at den psykiske sygdom i familien havde haft en betydning for deres arbejdsliv. Samme undersøgelse viste også, at knap hver fjerde pårørende oplevede i høj grad, at de havde været nødt til at sygemelde sig på grund af psykisk sygdom i familien.

En anden undersøgelse, som Bedre Psykiatri foretog i 2012, viste det samme billede. Her svarede knap hver fjerde, at de inden for de seneste 12 måneder havde haft orlov, arbejdet på nedsat tid eller været sygemeldt, som et resultat af at være pårørende. Tallene har altså ikke ændret sig meget de sidste 11 år.

Hvem er Børn og Unges Trivsel?

Børn og Unges Trivsel er en non-profit forening, der siden 2012 har tilbudt hjælp til psykisk sårbare børn, unge og familier. Foreningens formål er at fremme trivsel og sundhed for børn og unge op til 30 år og forebygge, at sociale problemer udvikler sig.

Børn og Unges Trivsel samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt med kommuner, institutioner og større relevante organisationer. Deres team består af psykologer, terapeuter, socialrådgivere, forskere, fagprofessionelle og kernefrivillige, der udfører projektindsatserne på et forsknings-, praksis- og brugerinddraget grundlag.