Samtalekort - en-til-en

Nogle gange kan det være svært at få talt med chefen om din trivsel og arbejdslyst. Brug disse samtalekort - enten ved at præsentere dem for din chef eller brug dem til din egen refleksion inden næste samtale.
Cover image

Sådan bruger du samtalekortene

Du kan bruge kortene til at sætte gang i dine egne tanker ved at stille dig selv spørgsmålene på kortene. På den måde kan du reflektere over, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv. Måske det fører til noget, som du kunne tænke dig at snakke med din chef om til jeres næste samtale.

Du kan også vælge at præsentere ideen om at bruge kortene til din chef. Enten som noget I kan bruge i jeres samtaler eller til personalemøder. Aftaler du med din chef, at I skal bruge kortene til jeres næste samtale, kan I for eksempel aftale, at du vælger to-tre kort ud, som du helst vil tale om.


Ideer til hvilke sammenhænge du kan tage samtalekortene i brug

  • Til individuel refleksion
  • Ved MU-samtaler
  • Til feedback
  • Til hurtige walk-and-talks
  • Til team-møder
  • Til personalemøder
Cover image

Hvad er vigtigst for dig?

Vil du gerne blive klogere på, hvad der er vigtigst for dig og din arbejdslyst, så brug Dialoghjulet til at få et overblik. Det kan også bruges i samtalen med chefen.